2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Peter 123
ŠVVP

Dobrý deň!
Chcem sa Vás opýtať, či môžu byť v špeciálnej triede pre žiakov so ŠVVP vzdelávaní súčasne štvrtáci a piataci? Nevadí, že je spojený I. a II. stupeň? Môžu takto pokračovať až do 9. ročníka? Ďakujem.

Jarmila Braunová
ŠVVP

Súčasné platné právne predpisy ustanovujú možnosť organizovať vzdelávanie v základnej škole na prvom stupni aj v triede, v ktorej sú žiaci viacerých ročníkov. Školský zákon však neustanovuje možnosť spájania ročníkov na druhom stupni základnej školy. Platí to aj pre špeciálne triedy pre žiakov so ŠVVP s normointelektom.