Máte v práci problém? Spýtajte sa odborníkov vo fóre Školského portálu!

15.12.2016
Personalistika

Máte problém v oblasti vašej práce, na ktorý hľadáte odpoveď? Potrebujete poradiť v oblasti legislatívy a riadenia, vzdelávania a výchovy, personalistiky alebo vás zaujíma iná oblasť školstva?

Školský portál už 7 rokov ponúka možnosť spýtať sa vo fóre, ktoré je dostupné pre všetkých prihlásených používateľov. V súčasnosti ho používa 14389 učiteľov a riaditeľov škôl!

Navštívte naše fórum a spýtajte sa odborníkov!

„Sme radi, že môžeme pomáhať riaditeľom škôl a učiteľom, ktorých trápia zásadné otázky spojené s ich prácou. Vynovený Školský portál prináša možnosť spýtať sa a dostať fundované odpovede na otázky, ktoré ich zaujímajú. Od septembra rozširujeme spoluprácu o ďalších odborníkov, ktorí sú pripravení odpovedať na otázky,“ vyjadrila sa na margo rozšíreného fóra Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka nakladateľstva Dr. Josef Raabe Slovensko.

Odborníci vo svojej oblasti

Jednotliví odborníci odpovedajú na otázky selektívne podľa ich odborného zamerania. Fórum na Školskom portáli je rozdelené do štyroch základných kategórií:

  • Legislatíva a riadenie,
  • Vzdelávanie a výchova,
  • Personalistika,
  • Ostatné.

Fórum ponúka priestor nielen na otázky, ale aj vyjadrenie názoru, výmenu skúseností a diskusiu s kolegami z celého Slovenska.

V rámci základných tém môže každý prihlásený používateľ vytvoriť tému s otázkou, na ktorú môžu odpovedať ostatní prihlásení používatelia, ale aj odborníci, s ktorými Školský portál spolupracuje. Doteraz bolo vo fóre vytvorených 1682 tém, ktoré obsahujú 4343 príspevkov a tieto čísla neustále rastú.

Fórum nájdete TU.

Kto odpovedá na vaše otázky?

Vaše otázky sú dostupné pre celú komunitu prihlásených používateľov Školského portálu, takže odpovedať vám môžu vaši kolegovia z praxe alebo odborníci s bohatými skúsenosťami z oblasti školstva, s ktorými Školský portál spolupracuje:

Ing. Mária Pavlíková

vedúca oddelenia špecializovaných činností odboru školstva na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky

Odborníčka na personalistiku a pracovnoprávne poradenstvo. Vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, počas svojej kariéry pracovala v súkromnej aj verejnej sfére v personálnej a ekonomickej oblasti, od roku 2004 pracuje ako vedúca oddelenia špecializovaných činností odboru školstva na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Súčasne prispieva odbornými článkami do publikácií nakladateľstva Dr. Josef Raabe Slovensko, venuje sa tiež lektorskej činnosti a pracovnoprávnemu poradenstvu. 


Mgr. Ján Sitarčík, PhD.

riaditeľ odboru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Profesionálne a odborne sa zaoberá výchovou a vzdelávaním, ďalším vzdelávaním a profesijným rozvojom pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Je absolventom pedagogickej fakulty UMB, v rokoch 1991 až 2006 pôsobil v základných školách postupne na pozícii učiteľa, zástupcu riaditeľa a riaditeľa, v rokoch 2006 – 2008 pracoval na MŠVVaŠ SR, v rokoch 2008 – 2015 viedol Centrum pre celoživotné vzdelávanie UMB v Banskej Bystrici. Bol podpredsedom Akreditačnej rady MŠVVaŠ SR pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Je autorom viacerých  odborných článkov na tému ďalšieho profesijného vzdelávania učiteľov, spoluautorom dvoch monografií. V súčasnosti pracuje na odbore pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov MŠVVaŠ SR.


Mgr. Jozef Sýkora, MBA

kontrolór mestskej časti Bratislava-Petržalka

Kontrolór z praxe územnej samosprávy, dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly, tému finančnej kontroly aktívne prednáša a pomáha subjektom verejnej správy zapojiť dikciu zákona o finančnej kontrole do aplikačnej praxe. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Je autorom viacerých monografií z oblasti finančnej kontroly a práva územnej samosprávy. Oblasť finančného práva študoval na postgraduálnom štúdiu na Ústave  práva v Prahe v Českej republike.


Mgr. Jarmila Braunová

manažérka projektov pre školstvo v nakladateľstve Dr. Josef Raabe Slovensko

V rezorte školstva pracovala od ukončenia Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove v roku 1984. Od roku 2000 pôsobila v Štátnej školskej inšpekcii na ústredí v Bratislave ako školská inšpektorka, neskôr vo funkcii námestníčky hlavného školského inšpektora. Je autorkou odborných článkov doma i v zahraničí, projektov, prednáša. Od roku 2015 pracuje v nakladateľstve Dr. Josef Raabe Slovensko ako manažérka projektov pre školstvo.

http://www.skolskyportal.sk/forum

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte

Dobrý deň, patrí riadiacemu pracovníkovi príplatok za riadenie aj v čase čerpania jeho riadnej dovolenky, prípadne pracovnej neschopnosti?
Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň, patrí riadiacemu pracovníkovi príplatok za riadenie aj v čase čerpania jeho riadnej dovolenky, prípadne pracovnej neschopnosti?
Ďakujem za odpoveď

Pekný deň, poprosím odpoveď na otázku- akú dobu platnosti má prípravné vzdelávanie na vykonanie 1. atestácie k následnému vykonaniu 1. atestácie?

Dobrý deň,
prepáčte, bola by som Vám veľmi vďačná, keby ste mi mohli odpovedať na otázku z oblasti personalistiky:

Bývalú učiteľku odborných predmetov na SŠ ( VŠ vzdelanie 2. stupňa nepedagogického smeru, 2. atestácia v rámci odborných predmetov, DPŠ ako učiteľka odborných predmetov) sme museli po dohode preradiť na miesto vychovávateľky na SŠ internáte. Tu si v rámci zmeny pracovnej kategórie musí podľa zákona doplniť do 2 rokov DPŠ aj pre oblasť vychovávateľstva. Ako máme zaradiť túto pracovníčku do platovej triedy počas týchto 2 rokov, ktoré má určené zákonom na doplnenie DPŠ?
V prípade, že sa jej nepodarí doplniť v stanovenom čase DPŠ , nebude spĺňať pre prácu vychovávateľa kvalifikáciu a tým pádom s ňou musíme ukončiť pracovný pomer ( iné miesto jej nemáme možnosť ponúknuť)?
Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem.

Dobrý deň,
v roku 2015 vyšiel zákon 14/2015, ktorým sa dopĺňa Zákonník práce o § 11 b) o pracovnom pomere pedagogických zamestnancov na dobu určitú , ktorý možno dohodnúť najkratšie do 31.8., ale títo učitelia majú alikvotnú čiastku dovolenky do augusta len 30 dni / z ktorých už kvôli prázdninám majú aj niečo vyčerpané / ale na prázdniny /do 31.8./ vychádza, že potrebujú 42 dni / 20+22 /. Pedagogickí zamestnanci, ktorí pripadajú do úvahy / ktorí by mali skončiť / majú 32, 24 a.24 dni zostávajúcej dovolenky / a to aj so zostatkami dovoleniek z minulého roka /..
Myslel niekto aj na tento problém ? Existuje nejaký metodický pokyn ako to riešiť ?
Ďakujem

Dobrý deň,
v roku 2015 vyšiel zákon 14/2015, ktorým sa dopĺňa Zákonník práce o § 11 b) o pracovnom pomere pedagogických zamestnancov na dobu určitú , ktorý možno dohodnúť najkratšie do 31.8., ale títo učitelia majú alikvotnú čiastku dovolenky do augusta len 30 dni / z ktorých už kvôli prázdninám majú aj niečo vyčerpané / ale na prázdniny /do 31.8./ vychádza, že potrebujú 42 dni / 20+22 /. Pedagogickí zamestnanci, ktorí pripadajú do úvahy / ktorí by mali skončiť / majú 32, 24 a.24 dni zostávajúcej dovolenky / a to aj so zostatkami dovoleniek z minulého roka /..
Myslel niekto aj na tento problém ? Existuje nejaký metodický pokyn ako to riešiť ?
Ďakujem