5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
MilkaMrazikova
Atestačná skúška

Dobrý deň, som kvalifikovaná učiteľka v MŠ (stredoškolské vzdelanie pre MŠ), mám však aj vysokoškolské vzdelanie s aprobáciou náboženská a etická výchova pre druhý stupeň ZŠ a taktiež prvú atestačnú skúšku na tému: Tvorivé uplatnenie etickej výchovy na druhom stupni v ZŠ, tá mi však v materskej škole neplatí. V súčasnosti mám 60 kreditov a učím v MŠ, chcela by som sa však prosím Vás spýtať, ak by som si robila atestačnú skúšku určenú pre MŠ mohla by som nadviazať na tú prvú zo ZŠ, alebo by mi naopak neplatila a začala by som opäť prvou atestačnou pre MŠ?

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Atestačná skúška

O atestáciách pojednáva § 49 až § 51 zákona č. 317/2009 Z. z. V ods. 5 je uvedené, že pedagogický zamestnanec môže vykonať atestáciu len v kategórii a podkategórii, pre ktorú spĺňa kvalifikačný predpoklad v získanom stupni vzdelania a v príslušnom odbore vzdelania. Ak ste vykonali prvú atestáciu v odbore, pre ktorý spĺňate kvalifikačný predpoklad, nemôže Vám platiť pre materskú školu, pre ktorý nespĺňate na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa vzdelanie. Ak vykonáte prvú atestáciu pre úplné stredné odborné vzdelanie, t. j. v odbore pre materskú školu, neposunie Vás to v platovej triede, ktorá je v súčasnosti 9. platová trieda. Vo Vašom prípade by bolo vhodné absolvovať rozširujúce štúdium predškolskej pedagogiky.

Annina
Atestačná skúška

Pani Pavliková,
ako mám chápať § 49 ods.7 , ak je tam uvedené: Vykonaná atestácia v niektorej podkategórii učiteľa podľa § 13 platí ku každej podkategórií učiteľa na výkon ktorej učiteľ spĺňa kvalifikačné predpoklady.
Je to k problematike, ktorú uviedla p. Mráziková. Atestácia jej nemá platiť ak je kvalifikovaná v SŠ aj VŠ?
Táto zmena nastala novelou 14/2015, alebo sa mýlim?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Atestačná skúška

Platí to tak ako som uviedla. Keby pani učiteľka učila na druhom stupni, uznali by jej atestáciu, ktorú má vykonanú. Rovnako, keby plnila vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ako učiteľka materskej školy. Ale ona nie je kvalifikovaná na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa pre materskú školu a atestácia sa viaže práve k tomuto vzdelaniu

Annina
Atestačná skúška

P. Pavliková, ďakujem za Vašu odpoveď.