8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
rusnakova.sylvia
Nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec

Dobrý deň, Mám ukončené VŠ II. stupňa v odbore špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých. Môžem sa uchádzať o zamestnanie v základnej škole ako nekvalifikovaný učiteľ s tým , že by som nastúpila na rozšírujúce štúdium učiteľstva pre 1. stupeň ZŠ. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec

Uchádzať o zamestnanie sa môžete vždy a všade. Ale prečo sa neuchádzate o zamestnanie ako kvalifikovaný učiteľ. Nekvalifikovaných učiteľov sú plné školy a plný školský portál s otázkami.

rusnakova.sylvia
Nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec

Ďakujem za odpoveď. Podala som si žiadosti do škôl v dvoch okresoch na pozíciu zodpovedajúcej mojej kvalifikácii a nikde nemali voľné pracovné miesto. A nie na jednej škole mi bolo naznačené, že keby som bola nezamestnaná tak by to aj bolo možné. Zabudla som napísať, že som zamestnaná mimo školstva a v školstve som ešte nepracovala.

Maria Pavlikova
Nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec

To som prekvapená. Veď skoro každá škola je povinná prijať školského špeciálneho pedagóga a nemajú kandidátov. Je na to aj projekt.

Marti.ka
Kvalifikovaný alebo nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec

Dobrý deň, p. Pavlíková. Čítala som niekoľko vašich odpovedí ohľadom kvalifikácie učiteľa s ukončeným magisterských vzdelaním v odbore špeciálna pedagogicka a pedagogika mentálen postihnutých. Z vašich odpovedí mi nie je jasné, či takýto pedagogický zamestnanec je alebo nie je kvalifikovaným učiteľom na 1. stupni ZŠ. Našla som príspevok, ktorý potvrdzuje kvalifikovanosť a ďalšie ktoré nie. Ako je to teda?
Po, 09/29/2014 - 21:52 #1
melanie1234
kvalifikovanosť a zaradenie do platovej triedy
Dobrý deň,
chcela by som sa Vás opýtať na moju kvalifikovanosť a zaradenie do platovej triedy. Pracujem ako učiteľka na prvom stupni základnej školy (1. - 4. ročník). Mám ukončený 2. stupeň VŠ vzdelania (Mgr.) odbor - Špeciálna pedagogika, program - Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých na PF KU. Mám 32 rokov pedagogickej praxe. ( Mám pochybnosti o nesprávnom zaradení do platovej triedy.) Prosím Vás do akej platovej triedy by som mala byť podľa vzdelania zaradená a či som plne kvalifikovaná na základnej škole 1. - 4. ročník.
Ne, 10/05/2014 - 20:50 #2
Maria Pavlikova
kvalifikovanosť a zaradenie do platovej triedy
Kvalifikačné predpoklady na výchovno-vzdelávaciu činnosť na jednotlivých druhoch škôl sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., a to v prílohe č. 1. Pre prvý stupeň základnej školy v časti III., konkrétne v bode 15 je uvedené učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy). Pre prvý stupeň základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v bode 1., v bode 3 a v bode 7. Podľa môjho názoru ste kvalifikovaná pre prvý stupeň základnej školy aj špeciálnej základnej školy a patrí Vám zaradenie do kategórie samostatný učiteľ so zaradením do 10. platovej triedy. Ak učíte na základnej škole patrí Vám pracovná trieda jeden, ak učíte v špeciálnej triede alebo špeciálnej škole, patrí Vám pracovná trieda dva.
Vaše odpovede sa rôznia a ja by som rada mala jasno v tom, kedy učiteľ prvého stupňa spĺňa kvalifikačné predpoklady s týmto vzdelaním a kedy nie. Ďakujem.

maleficent
Prosím odpoved

Dobrý deň všetkým,
táto téma zaujíma aj mňa, mám ukončenú špeciálnu pedagogiku II. st. VŠ a momentálne pracujem v súkromnej škôlke. Rada by som ale pracovala ako učiteľ 1. stupňa ZŠ. To by som pracovala ako nekvalifikovaný učiteľ? A po ukončení rozširujúceho štúdia už ako kvalifikovaný?

Mám aj dalšiu otázku a to na hore spomínanú pozíciu školského špeciálneho pedagóga - je pravda, že ponuky práce sú, ale podmienkou je 5-ročná prax s deťmi s postihnutím, či? Opravte ma, ak sa mýlim.

Veľmi by mi pomohli odpovede na dané otázky, ak by niekto vedel. Ďakujem!

Maria Pavlikova
Prosím odpoveď

Už som to napísala, že je toľko "špeciálnych pedagogík", že už to nedokážem rozlíšiť. Nebudem ani uvádzať, či ste kvalifikovaná na vyučovanie v bežnej škole alebo v špeciálnej škole, pretože nie každá špeciálna pedagogika je učiteľského zamerania. Čo sa týka odborného zamestnanca špeciálneho pedagóga, päťročná prax sa práve pri špeciálnej pedagogike nevyžaduje, vyžaduje sa pri všelijakých kombináciách. Pozrite si vyhlášku MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 2 a presne porovnajte vyštudovaný odbor s odborom, ktorý je tam uvedený, nie všeobecne.

Adik
priznanie kreditového príplatky

Dobrý deň, je možné priznať kreditový príplatok zamestnancovi v deviatej platovej triede? Má prvú atestáciu. Ďakujem