7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
United
Zaradenie vedúcej školskej jedálne do platovej triedy

Dobrý deň,

chcem sa opýtať do akej platovej triedy som povinný zaradiť vedúcu školskej jedálne 8. alebo 9. ? Pani vedúca má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (titul inžinier), nie v odbore stravovanie.

Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie vedúcej školskej jedálne do platovej triedy

Pri zaraďovaní nepedagogických zamestnancov do platových tried vychádzame z § 5 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. Činnosť, ktorú tento zamestnanec vykonáva porovnáme alebo vyhľadáme túto činnosť v nariadení vlády č. 341/2004 Z. z. (katalóg pracovných činností) a zistíme, či spĺňa predpísané vzdelanie. Vedúca školskej jedálne, okrem iných činností vykonáva činnosť uvedenú v katalógu v časti Spoločné pracovné činnosti, platová trieda 8, požadované vzdelanie úplné stredné odborné vzdelanie, príklad pracovnej činnosti 01.08.01. V súlade s § 5 ods. 11 zákona č. 553/2003 Z. z. sa vyššie ako požadované vzdelanie sa neprihliada. Vedúcu školskej jedálne zaradíte do 8. platovej triedy.

United
Zaradenie vedúcej školskej jedálne do platovej triedy

Ďakujem pekne za Vašu odpoveď p. Pavlíková, prajem príjemnú dovolenku.

ZSsMS
Zaradenie vedúcej školskej jedálne do platovej triedy

Dobrý deň, vrátim sa ešte k tomu zaradeniu. Našla som na stránke minedu článok ohľadom zaraďovania vedúcich školských jedálni. Pri zaraďovaní treba vraj pozerať na to, či vykonáva všetky činnosti uvedené v katalógu. Čo je aj uvedené v tomto článku od p. Belešovej.
Pri PT 8 v katalógu je uvedené: 01.08.01 ako „koordinovanie a organizovanie stravovacej
jednotky s plnou hmotnou zodpovednosťou, uzatváranie hospodársko-dodávateľských zmlúv,
starostlivosť o zamestnancov v stravovacej jednotke a starostlivosť o technickú úroveň
zariadení“ . Môže byť zaradené do 8 PT ak neuzatvára hospodársko-dodávateľské zmluvy ? U nás ich podpisuje riaditeľka. Môže ich vôbec uzatvárať vedúca školskej jedálne, ak škola má právnu subjektivitu, ŠJ ju nemá, nemá vlastné IČO? Bola by tá zmluva v poriadku, ak ju podpíše vedúca ŠJ ?
ďakujem za vysvetlenie?

Maria Pavlikova
Zaradenie vedúcej školskej jedálne

Čo sa týka zaradenia vedúcej školskej jedálne, už som Vám odpovedala. Ostatné nepatrí do mojej pôsobnosti na portáli.

Ida Kovácsová
Výdajná školská jedáleň

Dobrý deň!
Som riaditeľka ZŠ s MŠ. Do apríla 2018 naším zamestnávateľom bola obec, no od tohto mesiaca sme sa stali právnym subjektom. Na škole máme iba výdajnú školskú jedáleň, jedlo nám prinášajú z Domu pokojného života, kde sa jedlo pripravuje. Vedúca stravovacej prevádzky v Dome PŽ vybavovala potrebnú administráciu, čo sa týka stravovania /jedálny lístok, normovanie.../ aj pre našu ZŠ s MŠ. Ona je zamestnancom Domu PŽ. Ja neviem ako má stanovený úväzok, ale si myslím, že okrem stravníkov DOMU PŽ musela niekde uviesť aj stravníkov našej školy, a na základe toho mala stanovený aj úväzok. Pred nedávnom sa obrátila na mňa s otázkou, že ako to budeme riešiť v budúcnosti, pretože bez finančného ohodnotenia to ďalej nebude robiť. Na škole máme 57 stravníkov. Moja otázka znie: Je to možné, že napriek tomu, že sa jedlo pripravuje v jednej kuchyni pre určitý počet stravníkov, odkiaľ sa jedlo odnáša do našej výdajnej školskej jedálne, že za tú administráciu pre naše deti musí byť zvlášť finančne ohodnotená? Ako to mám riešiť?
Ďakujem za odpoveď.

marcelka1964
Zaradenie admin.pracovníčky v školskej jedálni

Mňa zaujíma, do ktorej triedy zaradiť admin.pracovníčku v školskej jedálni, ktorej jedinou náplňou práce je evidencia a vyúčtovanie stravného na konci šk.roku, príp. odoslanie preplatkov na bankové účty rodičov a zamestnancov. Má zodpovedajúce stredošk.vzdelanie. Podľa Prvej asociácie školského stravovania je admin.pracovník zaradený do 4 PT.