2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
gabakov
gabakov

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o usmernenie pri uznaní 2. atestácie pedagogickému zamestnancovi (ďalej PZ).
Učiteľka absolvovala vysokoškolské štúdium druhého stupňa v študijnom odbore – učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy (ukončila 1994) a absolvovala rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre učiteľov (pedagogika mentálne postihnutých) , ktoré ukončila v roku 1996.
1. Môže PZ pracovať s týmto vzdelaním vyučovať na II. stupni ŠZŠ, ak je vo vyhláške toto vzdelanie uvedené ako kvalifikačný predpoklad v časti IV. A, bod 3 pre učiteľa I. stupňa?
2. V súčasnosti pracuje ako učiteľka v špeciálnej základnej škole na II. stupni. Absolvovanie rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky sme jej uznali ako náhradu 1.atestácie. V novembri 2018 vykonala 2. atestáciu v kategórii učiteľ/ podkategórii učiteľ pre primárne vzdelávanie. Platí jej 2.atestácia pre I. aj II. stupeň na špeciálnej základnej škole ?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
gabakov

Vaša pani učiteľka môže učiť aj na druhom stupni špeciálnej základnej školy. Náhrada prvej kvalifikačnej skúšky a vykonaná druhá atestácie platí pre jej činnosť v špeciálnej základnej škole. Žiaci v špeciálnej základnej škole po jej ukončení získajú primárne vzdelávanie.