5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Mária Marmanová
Zaradenie - kariérový stupeň

Dobrý deň,

Dňa 31.8.2006 som ukončila štúdium na VŠ v odbore biológia-chémia.
Od 1.9.2006 do 31.8.2018 som bola zamestnaná ako kvalifikovaná učiteľka biológie-chémie.
V júni 2011 som ukončila rozširujúce štúdium v štúdijnom programe učiteľstvo telesnej výchovy. Od 1.9.2018 som zmenila zamestnávateľa. Ako správne by som mala byť zaradená. Učiteľka s I. atestáciou, či samostatná učiteľka?
U predchádzajúceho zamestnávateľa som bola zaradená ako učiteľka s I. atestáciou.

Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie - kariérový stupeň

Nepíšete nič o prvej kvalifikačnej skúške alebo atestácii, na základe čoho ste boli zaradená ako učiteľka s prvou atestáciou. Za rozširujúce štúdium sa od 1. 11. 2009 náhrada kvalifikačnej skúšky nedala uznať. Mohli ste však v súlade s § 61a ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. požiadať o vykonanie prvej atestácie. Keby ste napísali od akého dátumu ste boli zaradená ako učiteľ s prvou atestáciou, možno by som si skôr domyslela súvislosti. Dôležité je, či ste za rozširujúce štúdium nezískali 60 kreditov. Sú to všetko záležitosti rokov 2009 - 2012 a ja som nebola pri Vašom zaraďovaní. Bez dostatočných podkladov ja neviem posúdiť, čo Vám uznali a prečo.

Mária Marmanová
Zaradenie - kariérový stupeň

Ďakujem za odpoveď. Dopĺňam na základe čoho som bola zaradená ako učiteľka s prvou atestáciou:

Na základe rozširujúceho štúdia a po piatich rokov praxe som bola od 1.9.2011 zaradená ako učiteľka s I. atestáciou.

Maria Pavlikova
Zaradenie - kariérový stupeň

K mojej predchádzajúcej odpovedi, ktorá platí, pripájam, že od 1. 9. 2011 ste boli nesprávne zaradená ako učiteľ s prvou atestáciou. Náhrady kvalifikačných skúšok, ktoré sa uznávali podľa § 9 vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. sa zrušili zákonom č. 317/2009 Z. z. od 1. 11. 2009.

Mária Marmanová
Zaradenie - karierový stupeň

Ďakujem za odpoveď.