2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
gabakov
gabakov

Dobrý deň,
poprosím Vás o usmernenie. Zamestnankyňa vyštudovala VŠ II. stupeňa - sociálna práca. Ukončuje DPŠ na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Pracuje v špeciálnej základnej škole ako vychovávateľka. Prihlásila sa na rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre PZ v školách, školských zariadeniach a triedach pre deti a žiakov so ŠVVP a v zariadeniach sociálnej pomoci na MPC v Bratislave. Absolvovaním DPŠ na VŠ môže pracovať v kategórii učiteľ? Ak si doplní špeciálnu pedagogiku na MPC môže pracovať ako učiteľka na špeciálnej základnej škole?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
gabakov

Ako pedagogický zamestnanec v špeciálnej základnej škole musí mať absolvovanú špeciálno-pedagogickú spôsobilosť vo všetkých kategóriách okrem pedagogického asistenta, a to na vysokej škole, nie MPC. Sociálna práca a DPŠ je kvalifikačný predpoklad pre učiteľa, ale na strednej škole. V špeciálnej základnej škole musí byť kvalifikovaná na niektorý predmet, ktorý sa na základnej škole vyučuje. Sociálna práca sa nevyučuje.