Hubárčenie

Dobrý deň,

v septembrovej aktivite Škôlkar sa spoločne s deťmi vyberieme na prechádzku hľadať hríby. Tento malý výlet môžete pokojne realizovať aj v záhrade Vašej materskej školy. Nielenže si precvičíte poznávanie farieb a čísel od 1 do 10, budete rozvíjať postreh, dokonca Vám umožní rozvíjať aj pohyblivosť a obratnosť detí.

Edukačná aktivita je zostavená v súlade s novým ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole. 

Hubárčenie

Oblasť: Matematika a práca s informáciami

Podoblasť: Čísla a vzťahy, Logika

Výkonové štandardy: V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine. V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov s určeným počtom a zo skupiny predmetov oddelí skupinu s určeným počtom. Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti (napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.).

Pomôcky:

 • prútený košík,
 • väčšie množstvo farebných plastových loptičiek,
 • permanentná fixka na označovanie loptičiek číslicami.

Popis aktivity:

 • Farebné plastové loptičky označte permanentnou fixkou číslicami od 1 do 10 a vložte ich do prúteného košíka. Ten prikryte utierkou.
 • Posaďte sa s deťmi na trávnik a položte pred ne utierkou zakrytý košík. Nechajte ich hádať, čo by mohlo byť vo vnútri košíka.
 • Nakoniec utierku zodvihnite a ukážte deťom očíslované loptičky.
 • Vysvetlite im, že tieto loptičky budú predstavovať hríby, ktoré budú deti zbierať podľa určitých pravidiel.
 • Najprv deťom porozprávajte o hubách a hubárčení.
 • Potom po záhrade rozmiestnite loptičky.
 • Deti zhromaždite na jednom mieste, z ktorého budú vybiehať.
 • Vždy určite, aký „hríb“, t.j. loptičku budú hľadať.
 • Najprv ich nechajte hľadať loptičky podľa čísiel, potom môžete pridať farbu (napr. hľadajte žltú jednotku).

Tip:

Hru môžete obmieňať tým, že deťom skomplikujete pohyb – loptičku musia doniesť v pravej ruke, loptičku musia dokopnúť, loptičku musia dogúľať do cieľa a pod.

Príjemnú zábavu!