Nové webináre ešte do konca septembra!

23.09.2021
Vzdelávanie a výchova

V rámci ďalšej várky bezplatných webinárov sa učitelia dozvedia opäť mnoho poučného. Dokonca im prinesieme aj tipy, ako si môžu zvýšiť svoj tarifný plat! Neveríte? Poďte sa o tom presvedčiť.

 

ZARAĎOVANIE DO KARIÉROVÝCH STUPŇOV A UZNÁVANIE ATESTÁCIÍ

Všetko, čo sa potrebujete vedieť o atestáciách

Dátum: 27. september 2021 (pondelok) o 17:00 hodine

Lektorka: Ing. Jarmila Belešová, odborníčka na personalistiku v školstve

Obsah webinára:

Zaraďovanie do kariérových stupňov a uznávanie atestácií

 • zaraďovanie zamestnancov s atestáciou do kariérových stupňov

Atestácie, ich vykonávanie, platnosť a vplyv na zaradenie do platovej triedy

 • čo je atestácia, kto ju uskutočňuje a čo tvorí atestáciu,
 • kto môže vykonať atestáciu,
 • pracovné voľno na vykonanie atestácie,
 • uznávanie kvalifikačných skúšok a ich náhrad za atestáciu,
 • tretí stupeň vysokoškolského vzdelania a jeho uznanie ako atestácia,
 • platnosť atestácií,
 • kariérové stupne,
 • zaraďovanie zamestnancov s atestáciou do kariérových stupňov,
 • praktické príklady.

Pre koho webinár odporúčame: pre riaditeľov základných a materských škôl

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


VIETE, AKO SI ZVÝŠIŤ TARIFNÝ PLAT?

Tipy na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov

Dátum: 28. september 2021 (utorok) o 17:00 hodine

Lektori: Ing. Marian Galan, výkonný riaditeľ rozvoja učebných materiálov

PaedDr. Monika Reiterová, PhD., garant programov inovačného vzdelávania

Mgr. Ivana Repová, koordinátor tvorby vzdelávacích programov

 

Obsah webinára:

 • Predstavíme nový projekt – Raabe Akadémia s ponukou jedinečných vzdelávacích programov.
 • Zámerom projektu je posilniť a inovovať profesijné kompetencie jednotlivcov, vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov, ale i celých školských kolektívov v oblasti uskutočňovania zmien v školách a školských zariadeniach vrátane zvládania krízovej a pokrízovej situácie v dôsledku pandémie COVID-19.
 • Zosumarizujeme legislatívny rámec a východiská profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov.
 • Oboznámime s obsahom pripravených vzdelávacích programov: inovačných ako aj aktualizačných vzdelávaní.
 • Ukážeme štruktúru portálu Raabe Akadémia a formu konkrétnych vzdelávacích kurzov ako sa ďalej vzdelávať a zvyšovať svoje profesijné kompetencie, resp. navyšovať svoj tarifný plat.

 

Pre koho webinár odporúčame:  Pre pedagogických a odborných zamestnancov všetkých typov škôl.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

OPAKOVANÝ: AKO OTESTOVAŤ DEVIATAKOV Z MATEMATIKY?

Ako práve čítanie textov v matematike vplýva na úspešné zvládnutie Testovania 9?

Dátum: 29. september 2021 (streda) o 17.00 hodine

Lektorka: Mgr. Silvia Bodláková, šéfredaktorka portálu dobre-napady.sk, učiteľka matematiky a informatiky na 2. a 3. stupni

 

Obsah webinára:

 • Zamyslíme sa nad čítaním s porozumením vo všeobecnosti, prečo je jeho nácvik na hodinách matematiky dôležitý.
 • Potom sa zameriame na čítane textov v matematike.
 • Ukážeme si, ako môžeme otestovať deviatakov z ich učiva na úlohách podobných Testovaniu 9 z matematiky či medzinárodných testovaní.

 

Pre koho webinár odporúčame: pre učiteľov matematiky na 2. stupni základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií,  študentov tercie a kvarty či prvého ročníka bilingválnych škôl

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


NEBOJTE SA PORÚCH UČENIA

Rozvíjame zručnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na prvom stupni ZŠ

Dátum: 30. september 2021 (štvrtok) o 17:00 hodine

Lektorka: Mgr. Magdaléna Labudová, špeciálny pedagóg, logopéd

 

Obsah webinára:

 • špecifické poruchy učenia
 • predmety Rozvoj špecifických funkcií a Individuálna logopedická intervencia
 • spolupráca so zainteresovanými v práci so žiakom so zdravotným znevýhodnením
 • predstavenie zošita KuliFerdo  pre žiakov 1. až 4. ročníka s praktickými možnosťami využitia jeho strán

 

Pre koho webinár odporúčame: Webinár je určený hlavne pre pedagógov, ktorí majú v triednom  kolektíve žiaka so zdravotným znevýhodnením, pre začínajúcich školských špeciálnych pedagógov, pre zamestnancov školských klubov a rodičov, ktorí majú dieťa s poruchou učenia, ale aj pre tých, ktorí chcú spestriť  žiakom učenie pomocou pracovných listov.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


MANAŽÉRSKE MINIMUM OD A PO Z PRE VEDÚCE a VEDÚCICH ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ

Zhrnutie všeobecne záväzných právnych predpisov pre vedúce a vedúcich, ako aj kuchárky zariadení školského stravovania a ich aktualizované znenie. Základné manažérske princípy v riadení a organizácii práce.

Dátum: 13. október 2021 (streda) o 17:00 hodine

Lektorka: Ing. Silvia Tokárová, expertka na školské stravovanie

Obsah webinára: 

Obsahom webinára je poskytnúť prehľad právnych predpisov pre oblasť školského stravovania a z toho vyplývajúcich povinností. Správny systém manažovania organizácie režimu stravovania aj počas obdobia COVID-19, ako sa vysporiadať s dotáciami na stravovanie, ako správne zvoliť vhodné finančné pásmo. Vzor kompetencií a pracovných náplní pre jednotlivé pracovné pozície a prepočet správneho stanovenia výkonov zamestnancov školských jedální podľa jednotlivých pracovných pozícií. Vedenie dokumentácie vrátane prevádzkového poriadku školskej jedálne a iné aktuálne témy.

Oslávime spolu netradične SVETOVÝ DEŇ POTRAVÍN pod názvom „Ale mäso na Slovensku musí byť?“ s prehľadom najnovších trendov v školskom stravovaní na medzinárodnej platforme.

Pre koho webinár odporúčame: Pre riaditeľov a riaditeľky/vedúcich a vedúce zariadení školského stravovania, ich zriaďovateľov aj riaditeľov škôl.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte