Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Stredná odborná škola dopravná
Termín nástupu: 
nedeľa, september 1, 2024
Miesto výkonu práce: 
Rosinská 3126/2
Mesto: 
Rosinská 3126/2, Žilina
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
702
Adresa školy alebo zariadenia: 
Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, 01008 Žilina
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
- výučný list v odbore +úplné stredné odborné vzdelanie + doplňujúce pedagogické štúdium - vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy so zameraním v odbore - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy so zameraním v odbore
Ďalšie požiadavky: 
majster odbornej výchovy pre odbor autoopravár - karosár pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu vedie odborný výcvik, odbornú prax alebo praktické cvičenie a zodpovedá za kvalitu priebehu a výsledky odborného výcviku. Majster odbornej výchovy realizuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá je zameraná na získanie odborných vedomostí, praktických zručností a návykov žiakov v odboroch prípravy na povolanie.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Mária Vítová
Telefónne číslo: 
+421918661459
E-mailová adresa: