Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka
Termín nástupu: 
streda, september 1, 2021
Miesto výkonu práce: 
Mierové nám. 10
Mesto: 
Mierové nám. 10, Šintava
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
187
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka , Mierové nám. 10, 92551 Šintava
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
V súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. (Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického asistenta sú uvedené v prílohe č. 6).
Ďalšie požiadavky: 
Pracovná pozícia je v rámci Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Mgr. Zuzana Endelová
Telefónne číslo: 
0951624345
E-mailová adresa: