Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Súkromná stredná odborná škola ADVENTIM - Magán Szakközépiskola ADVENTIM
Termín nástupu: 
nedeľa, september 1, 2019
Miesto výkonu práce: 
Komenského ulica 1219/1
Mesto: 
Komenského ulica 1219/1 , Dunajská Streda
Rozsah úväzku: 
50%
Počet študentov školy: 
0
Adresa školy alebo zariadenia: 
Súkromná stredná odborná škola ADVENTIM - Magán Szakközépiskola ADVENTIM , Komenského ulica 1219/1 , Dunajská Streda
Požiadavky na uchádzača
Odborné zameranie: 
Informatika
Vzdelanie: 
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky: 
Kvalifikačné predpoklady 1. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 2. pedagogická spôsobilosť Pracovný pomer: na dobu určitú Požadované doklady: • prihláška s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom, • profesijný životopis, • doklady o vzdelaní • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
PhDr. Csaba Penczinger
Telefónne číslo: 
0910/739234
E-mailová adresa: