Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Súkr. šport. gym. ELBA
Termín nástupu: 
streda, september 1, 2021
Miesto výkonu práce: 
Smetanova 2
Mesto: 
Smetanova 2, Prešov
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
88
Adresa školy alebo zariadenia: 
Súkr. šport. gym. ELBA, Smetanova 2, 08001 Prešov
Požiadavky na uchádzača
Odborné zameranie: 
Nemecký jazyk
Vzdelanie: 
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky: 
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Mgr. Lýdia Pástorová - sekretariát ELBA
Telefónne číslo: 
0517714999
E-mailová adresa: