Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy
Termín nástupu: 
pondelok, september 4, 2023
Miesto výkonu práce: 
Štiavnická cesta 26
Mesto: 
Štiavnická cesta 26, Pukanec
Rozsah úväzku: 
100%
Adresa školy alebo zariadenia: 
Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, Štiavnická cesta 26, 93505 Pukanec
Požiadavky na uchádzača
Ďalšie požiadavky: 
Vzdelanie Splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle platnej školskej legislatívy, samostatný/začínajúci učiteľ, Výtvarný odbor– pedagogický preferovaný umelecký smer, výtvarník, učiteľ umeleckých predmetov, pracovnoprávny vzťah – pracovný pomer alebo dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru Vyučovanie výtvarného odboru Rozvíjanie talentu a individuálnych tvorivých schopností žiakov. Organizovanie výstav a pod. Požadované doklady: Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru Motivačný list Súhlas na spracovanie osobných údajov Overené doklady o dosiahnutom vzdelaní Doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o bezúhonnosti /pri nástupe do zamestnania/ Ďalšie požiadavky Ovládanie štátneho jazyka Zdravotná spôsobilosť Bezúhonnosť Pozitívny vzťah k práci s deťmi Zodpovednosť a dôslednosť v plnení pracovných povinností Flexibilita
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Simona Némethová
Telefónne číslo: 
0948716693
E-mailová adresa: