5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
mariatomova
pracovná zmluva

Dobrý deň p. Pavlíková,
v tomto školskom roku potrebujeme prijať ako majstra odborného výcviku pána, ktorý mal u nás pracovnú zmluvu na majstra od 21.9.2017 do 30.6.2018 (ukončenie na vlastnú žiadosť dohodou) a od 7.9.2018 do 28.6.2019 (ukončenie na vlastnú žiadosť dohodou). Obidva na kratší pracovný čas 18 hodín a 6 hodín týždenne. Menovaný má 69 rokov. Môžeme ho znova zamestnať nového zákona 138/2019.
A akým spôsobom ? Ďakujem

Maria Pavlikova
Pracovná zmluva

Podľa toho ako ja chápem zamestnávanie pedagogických zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z., uvedeného pána už nemôžete prijať do pracovného pomeru ako majstra odborného výcviku. Jednak preto, že dva roky, na ktoré je možné uzatvoriť pracovný pomer na určitú dobu podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce uplynú 20. 9. 2019 a jednak pre jeho fyzický vek. Skutočnosť, že skončil pracovný pomer na vlastnú žiadosť alebo, že sa jedná o pracovný pomer na kratší pracovný čas, nemá na uzatvorenie pracovného pomeru podľa § 48 ods. 2 ZP žiadny vplyv.

AF70
Zamestnanec nad 65 rokov

Sme stredná odborna škola, od 15. septembra 2019 zamestnáme pedag. zamestnanca na odborný predmet. Pre jeho odbornosť ho škola potrebuje. Zatiaľ u nás nikdy neučil.
Tento učiteľ bude učiť 3 vyuč. hodiny týždenne, ale má 70 rokov.... Viem že podľa zákona č. 138/2019 Z. z., uvedeného pána už nemôžeme prijať do pracovného pomeru, alebo je nejaká výnimka aby sme ho korektne prijali, môžme ho prijať na dohodu a dobu určitú???
Dúfam že som to napísala dosť zrozumiteľne.
ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zamestnanec nad 70 rokov

Napísali ste to zrozumiteľne. Podľa môjho názoru ho prijať nemôžete ani na dobu určitú, ani na dohodu. Veď načo by bolo v zákone, že s pedagogickým zamestnancom starším ako 65 rokov je potrebné ukončiť pracovný pomer zo zákona do 31. 8. 2020. Na dohodárov platí v súlade s § 2 ods. 5 a aj § 9 zákon č. 138/2019 Z. z.

janajanicka
zamestnanec nad 65 rokov

§ 82 ods. 7 zákona 138/2019 Z.z. odkazuje na odsek 4 , kde je uvedená možnosť dohodnúť s pedagogickým zamestnancom nad 65 rokov veku pracovný pomer na určitú dobu ...