Prebudená príroda

Marcová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a príroda

Prebudená príroda

Oblasť

Človek a príroda

Podoblasť

Vnímanie prírody / Rastliny

Výkonové štandardy:

  • Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia. Triedi prírodné reálie podľa rôznych identifikovaných znakov. Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše. Rozpozná vybrané poľnohospodárske rastliny.

Úloha:

  • Nájdite na dvoch obrázkoch rozdiely a dokreslite chýbajúce predmety. Na záver si precvičte písanie čiar.

 

Stiahnite si dokument