2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Marta Kolumberova
školský špeciálny pedagóg

Dobrý deň p. Pavlíková, prosím o radu a usmernenie .
Máme na škole učiteľa, ktorý vzdeláva žiakov s mentálnym postihom, so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nie však v špeciálnej triede, ale jednotlivo samostatne od 01.09.2016. Je zaradený do 8 PT prac. trieda 1.
Má ukončené :
- učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ (r. 2007),
- rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky( r. 2007), ktoré jej bolo v minulosti uznané ako 1. atestácia,
- v r. 2016 ukončila vzdelávanie v odbore špeciálna pedagogika, v študijnom programe špeciálna pedagogika,
v špecializácii Pedagogika detí s poruchami komunikácie, čím získala špeciálnopedagogickú spôsobilosť na
vyučovanie predmetov komunikačné zručnosti, individuálna logopedická starostlivosť, individuálne
logopedické cvičenia a individuálna logopedická intervencia v triedach a školách pre žiakov so zdravotným
znevýhodnením.
Otázka:
1/ AK by sme učiteľa preradili za školského špeciálneho pedagóga, bola by zaradená do 7 PT prac. trieda 2?
2/ Kredity, ktoré mala urobené a priznané pre kategóriu učiteľ by jej už nepatrili?
3/ Tým, že školský špeciálny pedagóg je pedagogický zamestnanec, adaptačné vzdelávanie nemusí absolvovať?

Vopred Vám ďakujem za odpoveď a Váš čas.

Maria Pavlikova
školský špeciálny pedagóg

1/ AK by ste učiteľa preradili za školského špeciálneho pedagóga, bola by zaradená do 7 PT prac. trieda 2 - áno, pretože náhradu prvej kvalifikačnej skúšky - atestácie jej nemôžete uznať.
2/ Kredity, ktoré mala urobené a priznané pre kategóriu učiteľ by jej patrili - pretože obidve sú kategórie pedagogických zamestnancov, ale iba príplatok za profesijný rozvoj podľa 32g zákona č. 553/2003 Z. z.
3/ Tým, že školský špeciálny pedagóg je pedagogický zamestnanec, adaptačné vzdelávanie nemusí absolvovať - nie nemusí.