4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
vyrobka
špeciálny pedagóg

Dobrý večer pani Pavlíková, chcela by som Vás požiadať o pomoc. Učiteľka gymnázia má II. atestáciu a 20 ročnú prax, učí slovenský jazyk a literatúru. V 2018 ukončila rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre pedagogického zamestnanca v školách a školských zariadeniach pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením. Po ukončení špeciálnej pedagogiky bola s ňou uzatvorená samostatná pracovná zmluva na výkon práce - špeciálny pedagóg - 4 hodiny. Bola zaradená ako začínajúci školský špeciálny pedagóg do 9.platovej triedy. Absolvovala adaptačné vzdelávanie v metodickom centre, od septembra po zmene zákona ju máme zaradiť ako pedagogického zamestnanca - pracovná trieda dva. Chcela by som Vás poprosiť o radu, do akej platovej triedy ju môžem od 1.9.2019 zaradiť? Podľa jej vyjadrenia /to im tvrdili pri ukončení štúdia/ jej druhá atestácia platí aj pre pozíciu školského pedagóga,
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Špeciálny pedagóg

Vaša školská špeciálna pedagogička bola v pracovnej triede dva zaradená aj ako začínajúci odborný zamestnanec. Kvalifikačné predpoklady pre činnosť školského špeciálneho pedagóga do 31. 8. 2019 sa posudzovali podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 2 časť II. Vaša školská špeciálna pedagogička bola kvalifikovaná podľa bodu 8. Kvalifikačnou požiadavkou bolo päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálno-výchovnými vzdelávacími potrebami. Podľa predpisov účinných do 31. 8. 2019 by bola zaradená v 6. platovej triede až do splnenia uvedenej kvalifikačnej požiadavky. Keďže nová vyhláška o kvalifikačných predpokladoch nie je publikovaná, nemám to na základe čoho posúdiť. Druhú atestáciu vykonanú v kategórii učiteľ, podľa môjho názoru, v žiadnom prípade nemôžete uznať. Obráťte sa na MŠVVaŠ SR aj s dokladmi o posúdenie jej kvalifikácie a zaradenia do kariérového stupňa.

vyrobka
špeciálny pedagóg

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, doklady sme poslali na posúdenie na MŠVVaŠ.

hnedooky
zaradenie do kariérneho stupňa

Dobré ráno pani Pavlíková,
Chcel by som sa Vás spýtať, či môže riaditeľ škôlky podľa zákona č. 138/2019 Z. z., § 14
bodu (1) zaradiť zamestnanca do kariérneho stupňa podľa § 29 bod 3 písmeno A?
Vopred Vam ďakujem za odpoveď.