2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Hilda B.
špeciálny pedagóg

Dobrý deň, chcem sa spýtať: 1. musí si šk.špec.pedagóg, ktorý vykonáva túto funkciu od r. 2011 bez ukončeného adaptačného vzdelávania dorobiť adapt.vzdelávanie? ( má vykonanú 1.atestáciu ako pedagog. zamestnanec)
2. môže mať šk. špec. pedagóg prácu/prípravu na doma?
3. môže byť pracovná doba šk.špec. zamestn. rovnaká ako u pedagog. zamestnanca?
Ďakujem za odpovede.

Maria Pavlikova
Špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg so sedemročnou praxou podľa môjho názoru nemusí absolvovať adaptačné vzdelávanie. v § 3 ods. 6 zákona je upravený pracovný čas pedagogického zamestnanca. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na odborných zamestnancov. Pracovný čas školského špeciálneho pedagóga sa nedelí na dve časti a nemôže vykonávať čas pracovného času mimo pracoviska. Školský špeciálny pedagóg nie je pedagogický zamestnanec, je odborný zamestnanec podľa § 4 uvedeného zákona.