prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach