4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
maria.petakova
Uznanie II. atestácie

Učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov matematika – geografia si vykonala II. kvalifikačnú skúšku počas vykonávania práce učiteľky na ZŠ (2009). Teraz bude učiť matematiku na strednej odbornej škole. Platí jej II. atestácia aj v podkategórii učiteľ strednej školy?
Vykonaná atestácia v podkategórii učiteľa základnej školy druhého stupňa platí ku každej podkategórii učiteľa, na výkon ktorej učiteľ spĺňa kvalifikačný predpoklad?

Ďakujem

Petáková

Maria Pavlikova
Uznanie druhej atestácia

V súlade s § 60 ods. 4 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. vykonaná atestácia platí pre príslušnú kategóriu a príslušný stupeň vzdelania pedagogického zamestnanca, v ktorom atestáciu vykonal. Na Vašu otázku môžem odpovedať, áno platí, pretože v uvedenom paragrafe sa podkategória pedagogického zamestnanca nespomína.

zuzanachrenkova13
uznanie atestácií

Dobrý deň.
Obidve atestácie mám pre žiakov s rôznym typom postihnutia. V bežnej ZŠ mi uznali obidve atestácie.
Pracujem v špeciálnej materskej škole, kde mi atestácie neuznali z dôvodu, že nie sú vykonané pre stupeň vzdelania: predprimárne vzdelávanie.
V praxi to znamená okrem nižšej platovej triedy z dôvodu neuznanania atestácií nižší plat a v snahe o vyššiu platovú triedu opätovné robenie atestácií. (?)
Ďakujem za odpoveď
Chrenková

Maria Pavlikova
Uznanie atetsácií

Ospravedlňujem sa, ale pre mňa to píšete veľmi nejasne. Atestácie sa nevykonávajú pre žiakov, ale viažu sa jednak ku stupňu vzdelania a sú určené pre konkrétnu kategóriu a podkategóriu. Napíšte mi, kedy ste ktoré vzdelanie ukončili a kedy ste vykonali atestácie a v akej kategórii, prípadne aj podkategórii.