Bezplatné online vzdelávanie pre učiteľov pokračuje

17.10.2023
Vzdelávanie a výchova

Tentokrát sme sa zamerali na učiteľov v prvom ročníku základnej školy, etikárov, matematikárov, vlastivedárov... ale samozrejme nielen oni získajú užitočné tipy do svojej každodennej praxe. Vítaní sú aj rodičia, členovia školského odborného tímu, vychovávatelia...

 

 

Písanie a počítanie v 1. ročníku zážitkovo

Ako písať a počítať ináč

Dátum: 23. október 2023 (pondelok) o 17:00 hod.

Lektorka: Mgr. Petra Hertl, redaktorka

Obsah webinára: 

Prečo je potrebné naučiť sa písať?

Čo je dôležité pred tým, ako dieťa začne písať?

Prečo je matematika v začiatkoch dôležitá? 

Ako vytvoriť u žiakov v 1. ročníku ZŠ zážitok z písania a počítania?

Ako vám s tým pomôže KuliFerdo – Písanie a počítanie? 

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagogických a odborných zamestnancov primárneho vzdelávania, pre rodičov.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

Ako na etiku v 5. ročníku ZŠ

Inšpirácie, nápady a tipy na aktivity, metódy a formy práce na hodinách etickej výchovy u piatakov

Dátum: 24. október 2023 (utorok) o 17:00 hod. 

Lektorka: Mgr. Eva Mozolová, učiteľ - špecialista

Obsah webinára: 

Úvod

    o Predmet etická výchova (ciele, obsah, špecifiká, štruktúra vyučovacej hodiny)

Tematické okruhy v 5. ročníku

Inšpirácie na aktivity v úvodnej časti hodiny

Metódy a formy práce vhodné na nácvik zručností a schopností 

Tipy na hodnotovú reflexiu

Námety na prepojenie so životom 

Záver (Otázky a odpovede)

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov etickej výchovy ZŠ, vychovávateľov v ŠKD aj rodičov žiakov 5. ročníka ZŠ.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

Sexuálne a reprodukčné zdravie a intímne vzťahy

Dátum: 25.10.2023 (streda) o 17.00 hod.

Lektorky:

MSc Zuzana Bendíková, výkonná riaditeľka organizácie inTYMYta

MgA Radka Mikšík, lektorka vzťahovej a sexuálnej výchovy v organizácii inTYMYta

Obsah webinára: Vysvetlíme vám, čo znamená sexuálne a reprodukčné zdravie, aké pojmy je v téme vhodné používať, o čom vzdelávať z hľadiska hygieny, lekárskych prehliadok, primárnej prevencie pred tínedžerskými tehotenstvami či prenosom pohlavne prenosných infekcií. 

Povieme si tiež, ako to súvisí s intímnymi vzťahmi a ako o týchto témach vzdelávať vekovo primerane a poskytneme vám ďalšie tipy a zdroje, ktoré môžete v praxi uplatniť. 

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre školské podporné tímy, pre učiteľov na 2. stupni základných škôl, pre učiteľov gymnázií a stredných škôl, pre učiteľov náuky o spoločnosti, etiky, biológie a telesnej výchovy aj pre rodičov.

 Webinár je súčasťou projektu Sexuálne (ne)vzdelávanie a jeho nástrahy na webe alebo Ako neprepadnúť pornu, ktorý realizuje OZ European Pedagogical Club, a ktorý finančne podporil Fond SK-NIC. Podpora z Fondu SK-NIC prostredníctvom tohto projektu pomôže šíreniu informácií o dôležitej tabuizovanej téme.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

 

Príprava na Testovanie 9 

Nutnosť alebo príležitosť?

Dátum: 26. október 2023 (štvrtok) o 17:00 hod.

Lektorka: PaedDr. Monika Reiterová, PhD.; šéfredaktorka Expol Pedagogika 

Obsah webinára: 

Povieme si, čo je Testovanie 9, čo sleduje a ako nadväzuje na medzinárodné meranie PISA.

Vysvetlíme si, aké tematické okruhy a aké úlohy obsahujú testy T9; pozrieme sa na štruktúru testov.

Zosumarizujeme výsledky za posledné obdobie. 

Poukážeme na to, čo boli problémové oblasti, na čo sa treba zamerať.

Ukážeme si, prečo je dôležité začať s prípravou včas.

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov pre nižšie stredné vzdelávanie (matematika).

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

Vlastiveda v špeciálnej základnej škole 

Zaostrené na štvrtákov

Dátum: 2. november 2023 (štvrtok) o 17:00 hod.

Lektorka: Mgr. Kristína Jánošová, v špeciálnom školstve, konkrétne v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov s autizmom pracuje už 16 rokov.  

Obsah webinára: 

Zhrnieme si ciele a obsah vyučovacieho predmetu vlastiveda v rámci ŠZŠ.

Porozprávame o niektorých špecifikách vzdelávania žiakov so ŠVVP.

Ukážeme prepracovanú učebnicu a pracovný zošit, vysvetlíme si ich koncepciu a prácu s nimi.

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov špeciálnej základnej školy, učiteľov v špeciálnej triede.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

Zdroj: raabe.sk

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Kľúčové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte