Ďalšie vzdelávanie pre pedagógov materských škôl

26.05.2022
Vzdelávanie a výchova

S pojmom grafomotorika sa stretávajú učitelia materských škôl už od čias štúdia a sprevádza ich každodennou pedagogickou praxou.

Grafomotorika je súborom psychomotorických činností, ktoré jedinec vykonáva pri písaní a kreslení. Dieťa pri týchto aktivitách vykonáva určitý pohyb rukou a pomocou grafického nástroja vytvára stopu, ktorá je výsledkom prebiehajúcich psychomotorických procesov. V cielených činnostiach učiteľ zámerne vytvára predpoklady na zvládnutie náročnejších procesov, ktoré sprevádzajú osvojenie si písomného prejavu. Jeho výsledkom je neskôr samotné písané slovo, resp. písanie.

Sme svedkami dopadov koronakrízy, ktorá zasiahla všetkých a ovplyvnila aj učenie detí v materských školách. Učitelia základných škôl sa pri prijímaní detí do prvých ročníkov jednoznačne zhodujú, že úroveň grafomotoriky predškolákov je najslabšia za posledné roky. Je to dôsledok toho, že deti nenavštevovali materské školy a nerozvíjali svoje pisateľské zručnosti a kreslenie pod vedením pedagógov. Jemnú motoriku precvičili skôr na tabletoch a to sa odrazilo v preukázaní školskej zrelosti. Dopady však budú zreteľné od septembra, keď malí prváci zasadnú do školských lavíc a začnú sa učiť písať.

Komplexný pohľad na problematiku grafomotoriky, jej dôležitosť a cielený rozvoj u detí predškolského veku ponúka pedagógom vzdelávací program RAABE AKADÉMIE – Rozvoj grafomotoriky v MŠ.

Ide o inovačné vzdelávanie, ktorého absolvovaním si učitelia zvýšia pedagogické kompetencie a v súlade s profesijným rozvojom školy im bude priznaný 3% príplatok k tarifnému platu.

Učiteľa zorientuje v predprimárnej didaktike a pomôže mu spoznať zákonitosti a princípy, naučí sa využívať rôzne stratégie a metódy na rozvoj grafomotorických zručností detí. Vo svojej pedagogickej praxi bude po absolvovaní programu schopný využívať aktivitu a tvorivosť detí na realizáciu aktivít pri rozvíjaní grafomotoriky.  Vďaka nadobudnutým teoretickým vedomostiam a praktickým aktivitám počas vzdelávania bude učiteľ schopný diagnostikovať individuálne špecifiká dieťaťa predškolského veku v oblasti grafomotorického vývinu a plánovať a projektovať aktivity na rozvoj grafomotoriky v súlade so školským vzdelávacím programom a individuálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Vzdelávací program záujemci absolvujú dištančne, teda z pohodlia domova. Nemusia nikam cestovať, sami si určujú tempo štúdia aj jeho dĺžku v čase, kedy im to vyhovuje.  Ďalšie vzdelávanie s RAABE AKADÉMIOU je zárukou profesijného rozvoja a v prípade inovačných vzdelávacích programov aj garantom lepšieho finančného ohodnotenia.

Ponuku ďalších vzdelávacích programov nájdete na www.raabeakademia.sk.

 

Zdroj: raabeakademia.sk

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte