Pokračovanie bezplatného vzdelávania

19.05.2023
Vzdelávanie a výchova

Etická výchova, slovenský jazyk, hodnotenie detí a žiakov, programovanie, angličtina – to sú oblasti, ktorým sú venované najnovšie májové webináre. Vítaní sú niele učitelia ale aj rodičia. Smelo vyberajte, čo vás zaujíma.

 

 

 

PROGRAMOVANIE PRE DETI SCRATCH

Ako v škole využiť vzdelávací programovací jazyk, pomocou ktorého sa vytvárajú interaktívne príbehy, animácie, video hry, simulácie vedeckých pokusov, tutoriály

Dátum:  29. máj 2023 (pondelok) o 17:00 hod. 

Lektorka:  Ing. Ivana Horváthová, učiteľka informatiky na základnej škole

Obsah webinára: 

• Vysvetlenie ako funguje programovacie prostredie Scratch. 

• Príklady jednoduchých programov priamo v prostredí Scratch. 

• Typy a nápady na aktivity na hodinách informatiky pomocou učebnice vydavateľstva Expol Pedagogika. 

• Didaktika Programovanie pre deti Scratch. 

• Odporúčania pre pedagogickú prax. 

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagógov, asistentov, špeciálnych pedagógov, vychovávateľov a rodičov detí na prvom stupni ZŠ. 

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

 

HODNOTENIE ŽIAKOV V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Hodnotenia žiakov vo vyučovaní v kontexte súčasnej a plánovanej legislatívnej úpravy

Dátum: 30. máj 2023 (utorok) o 17:00 hod.

Lektorka: PaedDr. Jana Tomášková, PhD., učiteľ pre profesijný rozvoj - Metodicko-pedagogické centrum

Obsah webinára: 

• Webinár sa venuje podstate a možnostiam hodnotenia žiakov základných škôl s prihliadnutím na aktuálne legislatívne zmeny a usmernenia v oblasti školstva. 

• Obsahom webináru bude nastavenie hodnotenia, podklady na hodnotenie, vybrané formy a techniky hodnotenia. 

• Teoretické poznatky sa budú prelínať s ukážkami aplikácie prvkov jednotlivých foriem hodnotenia v praxi. 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov základných škôl, riaditeľov základných škôl

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

 

MALÍ ŠKOLÁCI A ANGLIČTINA: AKO NA TO? 

Nápady a inšpirácie pre učiteľov 1. a 2. ročníka ZŠ

Dátum: 31. máj 2023 (streda) o 17:00 hod.

Lektorka: Mgr. Libuša Bednáriková, učiteľ profesijného rozvoja na MPC Bratislava

Obsah webinára: 

• tipy a námety na rôzne aktivity, ktoré podporia rozvoj slovnej zásoby žiakov:  predstavenie slovnej zásoby, jej precvičovanie a aplikovanie v komunikácii na hodinách, 

• nápady, ako využívať priestor triedy pri vyučovaní anglického jazyka 

• predstavenie pracovných učebníc Matt the Bat 1 a 2 a ďalších materiálov z nakladateľstva RAABE, ktoré môžu učitelia používať na hodinách anglického jazyka v 1. a 2. ročníku ZŠ.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov cudzích jazykov na 1. stupni základných škôl.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.
 


 

 

SLOVENČINA PRE PIATAKOV

Inovatívne vyučovanie slovenského jazyka na 2. stupni základnej školy

Dátum: 1. jún 2023 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Iveta Barková, učiteľka, riaditeľka Súkromnej základnej školy v Senci, spoluautorka učebníc 

Obsah webinára:

• Aktuálny stav vyučovania predmetu slovenský jazyk a literatúra v základných školách.

• Môžeme v 21. storočí učiť metódami 20. storočia?

• Predstavenie koncepcie novej učebnice.

• Príklady inovatívnych postupov pri tvorbe novej učebnice.

• Ukážky práce s inovatívnymi metódami.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov slovenského jazyka základných škôl, stredných škôl a osemročných gymnázií.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

Zdroj: raabe.sk

 

 

 

 

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte