Príspevok na špecifiká – Školské potreby pre odídencov z Ukrajiny

21.04.2022
Vzdelávanie a výchova

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo“) poskytuje prostredníctvom príspevku na špecifiká (v súlade s § 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov) zriaďovateľom škôl finančné prostriedky na školské potreby pre žiakov unikajúcich pred vojnovým konfliktom na Ukrajine, ktorí sú zaraďovaní do škôl v Slovenskej republike.

Finančné prostriedky sú určené na pokrytie zvýšených nákladov, ktoré školám vznikajú po zaradení žiakov z Ukrajiny do škôl v Slovenskej republike. Príspevok je účelovo určený na  školské potreby (školské tašky, peračníky, písacie potreby, zošity a pod.), prípadne na kúpu cestovných lístkov pre žiakov, ktorí na prepravu do školy využívajú verejnú dopravu, ktorá nie je poskytovaná bezplatne. Škola môže použiť príspevok i na ďalšie potreby súvisiace so zabezpečením  výchovno-vzdelávacieho procesu týchto žiakov.

V prípade, ak škola pridelené finančné prostriedky nevyčerpá v súlade s účelom, vráti nevyčerpané finančné prostriedky zriaďovateľovi, a to v lehote do 10 kalendárnych dní od dátumu, ktorý zadala ako dátum  ukončenia štúdia žiaka v školskom informačnom systéme. Zriaďovateľ prevedie finančné prostriedky na účet regionálneho úradu školskej správy.

Formulár na vyúčtovanie príspevku na špecifiká - školské potreby pre odídencov z Ukrajiny je zverejnený nižšie v súboroch na stiahnutie a obsahuje hárky pre vyplnenie údajov za školu, zriaďovateľa a za regionálny úrad školskej správy.

 

​Zdroj: minedu.sk

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte