Skvelá príležitosť pre školské knižnice! No nielen tie

25.10.2021
Vzdelávanie a výchova

O tom, ako veľmi je potrebné viesť deti k čitateľskej gramotnosti a čítaniu s porozumením, nás každoročne presviedčajú výsledky testovania deviatakov. To, že deti čítajú málo, je problémom dlhoročným. O tom, že ich treba k čítaniu povzbudzovať nielen na prvom, ale aj druhom stupni základnej školy, niet pochýb.

Pri príležitosti nedávneho Medzinárodného dňa školských knižníc sa vydavateľstvo RAABE Slovensko rozhodlo priniesť školským knižniciam špeciálnu akciu, ktorá podporuje myšlienku, že rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov je potrebné aj na druhom stupni základnej školy.

Akcia DAJ SI ČAS 10+5 sa vzťahuje na zábavníky s rovnakým názvom DAJ SI ČAS. Zábavníky sú jedinečným doplnkovým učebným materiálom pre žiakov 2. stupňa ZŠ. Učitelia ich môžu využiť na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj dejepisu, geografie, výtvarnej výchovy, matematiky, občianskej náuky a etickej výchovy. Vďaka nim si žiaci rozvíjajú a zdokonaľujú čitateľskú gramotnosť, naučia sa vyhľadávať a interpretovať informácie, skúmať a hodnotiť obsah textov.

DAJ SI ČAS I. – Z HISTÓRIE VEDY A KULTÚRY

Každý diel DAJ SI ČAS obsahuje 13 tém, každá téma je zložená z textovej a kreatívnej časti. 

Kreatívnu časť tvoria úlohy tematicky nadväzujúce na textovú časť brožúry:

Úlohy na rozvoj jazykovo-lingvistickej inteligencie:

• krížovky, tajničky, osemsmerovky, slovné rébusy,

• jazykolamy, hádanky a prešmyčky,

• úlohy na zapamätanie mien, miest, dátumov a údajov.

 

Úlohy na rozvoj logicko-matematickej inteligencie:

• logické hádanky, testy, rébusy,

• tabuľky,

• úlohy typu: ako pokračuje rad obrázkov, tvarov, nahrádzanie symbolov číslami,

• matematické úlohy.

 

Úlohy na rozvoj vizuálne-priestorovej inteligencie:

• práca s geometrickými tvarmi,

• úlohy na postreh a pozornosť,

• maľovanie, kreslenie,

• farebné schémy, vytváranie vzorov, návrhov, obrázkov, dizajn.

 

Námety na úlohy súvisiace s témou brožúr – história:

• Test s historickou tematikou

• Hlavné mestá

• Vlajky, erby

• Mapy

• Vzdialenosti miest

• Umenie (umelecké diela, maliarstvo, sochárstvo), móda

• komixy z relácie Daj si čas.

 

Vydavateľstvo RAABE Slovensko aktuálne pripravilo pre školy výhodnú akciu, kedy kúpou 10 ľubovoľných zábavníkov získajú ďalších 5 zadarmo.

Návod, ako pracovať so zábavníkmi na hodinách, je pre učiteľov v podobe metodických listov pre jednotlivé ročníky a vyučovacie predmety v základných školách aj osemročných gymnáziách. Metodické listy sú voľne dostupné v RAABE e-shope priamo pri jednotlivých dieloch titulu DAJ SI ČAS.

 

Zdroj: raabe.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte