Štátna školská inšpekcia: Kvalita dvojročných učebných odborov je problematická

10.01.2023
Vzdelávanie a výchova

Žiaci dvojročných učebných odborov získavali odborné teoretické vedomosti a praktické zručnosti tak, aby boli schopní samostatne vykonávať jednoduché práce prioritne vo výrobnom procese zvoleného odboru.

Kvalita odborov určených pre žiakov bez ukončeného základného vzdelania je problematická, medzi žiakmi dominujú žiaci z marginalizovaných komunít. Vyplýva to zo zistení Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) zverejnených na jej webe. Skupina dvojročných učebných odborov pripravuje žiakov strednej odbornej školy na získanie nižšieho stredného odborného vzdelania.

V školskom roku 2021/2022 sa ŠŠI zamerala na zistenie stavu organizácie a zabezpečenia personálnych, priestorových a materiálno-technických podmienok vzdelávania žiakov v týchto takzvaných F-odboroch. "Na základe našich zistení v 14 kontrolovaných stredných odborných školách najvyšší podiel žiakov bol v učebných odboroch stavebná výroba a výroba konfekcie. Najmenej žiakov bolo v odbore lesná výroba. V uvedených školách viac ako polovica žiakov pochádzala z málo podnetného prostredia marginalizovaných rómskych komunít," konštatuje inšpekcia.

Žiaci dvojročných učebných odborov získavali odborné teoretické vedomosti a praktické zručnosti tak, aby boli schopní samostatne vykonávať jednoduché práce prioritne vo výrobnom procese zvoleného odboru. Tretina všetkých žiakov sa vzdelávala práve na elokovaných pracoviskách. Z kontrolovaných škôl mala jedna stredná odborná škola zriadených sedem elokovaných pracovísk v blízkosti rómskej osady. "Negatívnym zistením bolo, že zo siedmich elokovaných pracovísk väčšina – päť – nebola zaradená do siete škôl a školských zariadení SR, teda vyučovanie sa realizovalo v neschválených priestoroch," poznamenala ŠŠI s tým, že na zistenú skutočnosť upozornila zriaďovateľa školy a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Zdroj: skolske.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte