Syndróm vyhorenia v profesii učiteľa

04.09.2009
Vzdelávanie a výchova

Syndróm vyhorenia, známy ako „burn out“, je duševný stav, ktorý sa objavuje často u ľudí pracujúcich s inými ľuďmi, ktorých profesia je závislá od medziľudskej komunikácie. Oblasťou, kde sa syndróm vyhorenia vyskytuje v mimoriadne vysokej miere, je školstvo. Týka sa učiteľov všetkých stupňov škôl. Čo to vlastne je, ako sa prejavuje? Ako spoznať prvé príznaky?

Výskumy ukazujú, že týmto syndrómom sú najviac postihnutí učitelia základných škôl, menej učitelia alternatívnych a stredných škôl a najmenej vysokoškolskí pedagógovia. Vo vyššej miere mu podliehajú učiteľky špeciálnej pedagogiky, zvlášť tie, ktoré pracujú s mentálne postihnutými deťmi.

„Burn out“ je úplné fyzické a psychické vyčerpanie, ktoré je dôsledkom dlhodobého pôsobenia stresu a nevhodného vyrovnávania sa s psychickou záťažou. Zapríčiňuje únavu, inaktivitu, depresie a negatívny postoj k pracovnému prostrediu, kolegom, ako aj k sebe samému.

Syndróm vyhorenia sa vždy spája s výkonom určitého povolania. Príznaky sa vyskytujú u inak psychicky celkom zdravých ľudí. Znížená výkonnosť úzko súvisí s negatívnymi postojmi a z nich vyplývajúceho správania, nie s nižšou kompetenciou či nižšími pracovnými schopnosťami a zručnosťami. Nesúvisí ani s rodinnými problémami, ktoré sa môžu prenášať do práce. Rovnako je potrebné vylúčiť stavy po chorobe (napr. chrípke) či prípadné duševné ochorenie.

Syndróm vyhorenia je dôsledkom dlhodobo pôsobiaceho stresu a nevhodného vyrovnávania sa s psychickou a fyzickou záťažou. Chronickým stresom trpia najmä ľudia, ktorí sú vystavení trvalej záťaži v sociálno-emocionálnej oblasti. Proces, ktorého vrcholom je vyhorenie, väčšinou trvá niekoľko mesiacov až rokov. Syndróm vyhorenia má svoje fázy a každý učiteľ (dokonca už aj študenti učiteľstva) nimi v priebehu profesionálnej dráhy niekoľkokrát cyklicky prechádza. V podstate ide o päť fáz, ktoré sa v štruktúre osobnosti človeka môžu prejaviť v rôznej intenzite.

Henning a Keller (1995) rozlišujú tieto fázy:
1. nadšenie — entuziazmus,
2. stagnácia,
3. frustrácia,
4. apatia,
5. syndróm vyhorenia
— stav plnej neangažovanosti a vyhýbania sa profesionálnym požiadavkám, kedy už učiteľ nie je schopný vyrovnať sa so vzniknutou situáciou, nie je schopný rozhodnúť sa ani v jednoduchých situáciách, môže mať dlhodobú absenciu a sťahuje sa do izolácie — dosiahol štádium úplného vyčerpania, ktoré zasiahlo všetky oblasti jeho osobnosti (kognitívnu, citovú, telesnú a sociálnu), aj keď nie každú v rovnakej miere.

Tento článok bol zverejnený v Právnom kuriérovi pre školy. Ak máte záujem ho odoberať, jeho predplatné si môžete objednať v našom E-Shope.
Článok je spracovaný podľa Syndróm vyhorenia.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte