Zamerané na školské kluby detí

11.07.2022
Vzdelávanie a výchova

Zoznámte sa s popisom cieľových zameraní šiestich tematických oblastí výchovy, ktoré tvoria obsah výchovy mimo vyučovania. Majú vychovávateľom poslúžiť ako inšpirácia v ich každodennej práci.

Jeden z nedávnych prieskumov poukázal na to, že 32 % detí trávi voľný čas pri počítači, na sociálnej sieti, ako je Facebook. 26 % detí uprednostňuje pobyt vonku, v prírode či na prechádzke. 10 % detí sa venuje hrám (nie počítačovým). Športovým aktivitám sa venuje 10 % respondentov. 8 % respondentov sleduje vo voľnom čase televíziu, 6 % žiakov pomáha v domácnosti. Učeniu a príprave na vyučovanie sa vo voľnom čase venuje 6 % respondentov a 2 % sa zaoberajú inými činnosťami. Deti mladšieho veku pritom uvádzali, že majú dostatok voľného času.

Aj preto je dôležité deťom v mladšom školskom veku pomôcť zorientovať sa v rôznych činnostiach. V spolupráci školy s rodičmi pomôcť im nájsť to, čo ich zaujíma, čomu by sa chceli venovať a k čomu nielen inklinujú, ale majú aj predpoklady a talent. Práve deti vo veku 6 – 10 rokov sú najviac ovplyvniteľné. Ich záujmy sú pestré a často premenlivé. Sú dočasné, nestále. Dieťa sa snaží vyniknúť vo viacerých oblastiach, avšak jeho možnosti sú ešte značne obmedzené. Až v závere mladšieho školského veku sa záujmy detí stávajú trvácnejšími. A toto je miesto pre aktivity v školskom klube detí.

 

1. Spoločenskovedná tematická oblasť výchovy

Spoločenskovedná tematická oblasť poskytuje ideálny priestor na rozvíja nie motivácie, socializácie, personalizácie, axiologizácie.

Je priestorom na to, aby sme s deťmi prostredníctvom metód neformálneho a zážitkového učenia komunikovali, učili sa kooperovať, byť asertívnymi, koštruktívne sa hádať, riešiť konflikty, diskutovať, obhajovať, oponovať atď.

Obsah spoločenskovedných záujmových činností tvorí:

• Poznávanie významných objektov v mieste bydliska, školy, objekty zásobovania, zdravotnícke zariadenia, verejné inštitúcie, kultúrne podniky, hospodárske objekty, inštitúcie a zariadenia pre voľný čas, školy a vzdelávacie zariadenia. 

• Zoznamovanie s historickými objektmi a pamiatkovými miestami, ktoré súvisia s národnými dejinami.

• Informácie o živote a dielach významných osobností, ktoré majú vzťah k regiónu, sledovanie politických a spoločenských udalostí u nás a vo svete.

• Diskusie, hodnotenia, stretnutia a spoločenské akcie pre deti z rôznych miest, medzinárodné stretnutia, oslavy štátnych sviatkov, významných dní, výročí a udalostí, dodržiavanie tradícií školy, výchovného zariadenia (akadémie, Deň otvorených dverí, výročie založenia, ples).

• Oslavy narodenín, sviatkov a podobne, dodržiavanie ľudových tradícií, zvykov, zoznamovanie sa s ich vznikom (Vianoce, Veľká Noc), zoznamovanie sa s filozofickými a náboženskými smermi, publicistika, vydávanie vlastných periodík, záujmové štúdium cudzích jazykov, individuálne zberateľstvo.

 

2. Pracovno-technická tematická oblasť výchovy

Pracovno-technická tematická oblasť výchovy je ideálnym priestorom na formovanie spolupatričnosti, lojálnosti, asertivity, tímovej spolupráce.

Výzvou pre neformálne vzdelávanie je viesť deti už od mladšieho školského veku k angažovanosti, participácii, sebarealizácii. To, čo budú deti v živote potrebovať, je spolupráca a nie individualizmus, zdieľanie poznania, nie sebecké tabuizovanie, zodpovedný prístup k sebe i k povinnostiam, nie ľahostajnosť a ignorácia voči všetkému odlišnému, cudziemu alebo verejnému.

Pracovno-technická oblasť v sebe nesie aj slovo„technika“. Tá sa stala súčasťou života ľudí i detí. Nemá zmysel neustále zakazovanie. Možno by stálo za to dovoliť im raz za týždeň využívať techniku, mobily, tablety, internet, ale efektívne a zmysluplne.

 

Zdroj: raabe.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte