4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
luvart
Základná štátna skúška z jazyka

Dobrý deň. Chcem sa opýtať či základná štátna skúška z jazyka (napr. RUJ) oprávňuje absolventa na výučbu druhého cudzieho jazyka na základnej a strednej škole. Ak už má zároveň aj DPŠ. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Základná štátna jazyková skúška

Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie cudzích jazykov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1. Pre učiteľov základnej školy v časti III. a V. a pre učiteľov strednej školy v časti VII. a VIII. Ak predpokladám, že Váš učiteľ má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a základnú štátnu jazykovú skúšku vykonal po 1. septembri 2005, tak môžem skonštatovať, že je kvalifikovaný na výučbu cudzieho jazyka na základnej škole. Predpokladám tiež, že DPŠ nie je na vyučovanie cudzích jazykov.

luvart
Základná štátna jazyková skúška

Dobrý deň, pani Pavlíková. Práve tomu, čo je uvedené v zákone, nerozumiem. Časť VII, A, 17. b) hovorí, že len na vyučovanie cudzích jazykov je potrebné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie; vykonanie základnej štátnej jazykovej skúšky je splnením kvalifikačného predpokladu na vyučovanie cudzieho jazyka, ak ju pedagogický zamestnanec vykonal pred 1. septembrom 2005.
Teda základná štátna jazyková skúška neoprávňuje učiť na strednej škole, ak bola vykonaná napr. v roku 2019?
Ešte raz ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Základná štátna jazyková skúška

Áno, je to tak. Ten termín tam bol daný, podľa mňa, z dôvodu, aby mohli učiť jazyk aj učitelia so základnou jazykovou skúškou, ktorí učili jazyk v predchádzajúcom období.