3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Blanka Kontrova
Zaradenie pre vychovávateľku škd

Dobrý deň, záujemca o pozíciu vychovávateľka v škd má vyštudované: a) environmentálna ekológia -VŠ 2.st. ukončené v r.2007, b)sociálna práca-program misijná a charitatívna práca -VŠ 1.st. ukončené v r.2008 , c) DPŠ pre PZ v kategórii -učiteľ. V školstve nepracovala. Zaradím ju ako začínajúcu vychovávateľku kvalifikovanú do 6PT a po ukončení adaptačného vzdelávania do 7PT. Alebo je problém, že má DPŠ v kategórii učiteľ a nie vychovávateľ? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie pre vychovávateľku škd

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. .z, príloha č. 3. Neviem podľa ktorého bodu ste skonštatovali, že je kvalifikovaná. Musí absolvovať rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ. Dáte jej podmienku podľa § 83 ods. 1 a podľa ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. ju po dobu štyroch rokov zaradíte tak ako uvádzate.

Blanka Kontrova
ZARADENIE PRE VYCHOVÁVATEĽKU ŠKD

Myslela som, že absolvovanie DPŠ v kategórii učiteľ spĺňa podmienku kvalifikácie.