3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
Zástupca riaditeľa

Dobrý večer,
chcela by som sa spýtať, či funkciu zástupcu riaditeľa základnej školy pre primárne vzdelávanie (I.stupeň ZŠ) môže vykonávať iba pedagóg pre primárne vzdelávanie alebo zástupcom riaditeľa školy pre primárne vzdelávanie môže byť aj učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (II. stupeň ZŠ). Aké kvalifikačné predpoklady musí spĺňať zástupca riaditeľa ZŠ? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zástupca riaditeľa

Zástupca riaditeľa školy je vedúci zamestnanec a musí spĺňať oredpoklady uvedené v § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z., t. j. kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii, musí mať vykonanú prvú atestáciu, 5 rokov pedagogickej činnosti a najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície vedúceho zamestnanca ukončí funkčné vzdelávanie.

sam
Ďakujem veľmi pekne za

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Prajem všetko dobré :)