Zdravé šaláty

Novembrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti zdravie a pohyb

Zdravé šaláty

Oblasť

Zdravie a pohyb

Podoblasť

Zdravie a zdravý životný štýl

Výkonové štandardy

Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy.

Pomôcky:

  • predloha,
  • nožnice na vystrihovanie ovocia a zeleniny,
  • lepidlo a farbičky.

Opis aktivity:

  1. Vytlačte deťom predlohu.
  2. Vystrihnite jednotlivé obrázky s ovocím a zeleninou.
  3. Rozdeľte ovocie a zeleninu na jednotlivé tanieriky a prilepte ich.

Tip

Ovocie a zeleninu môžete aj vyfarbiť.

Stiahnite si dokument