Vyučujete matematiku inovatívne?

04.01.2018
Adaptívne učenie

V záujme každého učiteľa je poskytnúť žiakom to najlepšie. Je však veľmi ťažké prispôsobovať sa rôznym typom žiakov s rozličnými vedomosťami a schopnosťami v dvadsaťčlennej triede. Individualizované učenie je tak skutočne náročné až nemožné. 

Vedomat

Aj keď nájdete zaujímavú úlohu, pripravíte si na vyučovaciu hodinu pútavé a motivujúce úlohy, svojou náročnosťou nikdy nebudú vyhovovať všetkým žiakom v triede, čo obmedzuje efektívne napredovanie všetkých jej členov.

Vedomat je riešenie

V predchádzajúcich článkoch sme si predstavili, ako pracuje Vedomat – prvý softvér na adaptívne učenie na Slovensku. Prispôsobovaním úloh jednotlivým žiakom a odporúčaním jedinečnej cesty prechodu kurikulom umožňuje inovatívne, motivujúce a efektívne precvičovanie si učiva z matematiky pre druhý stupeň základných škôl a príslušné ročníky gymnázia s osemročným štúdiom. Čo všetko prináša?

Vedomat je doplnková výučbová pomôcka, ktorá umožňuje:

  • kontrolu činnosti žiakov na hodinách. A to hneď dvojakým spôsobom. Keďže celý softvér pracuje on-line, učitelia môžu na svojej obrazovke v reálnom čase vidieť, či žiaci pracujú v prostredí Vedomatu, alebo si prezerajú iné stránky na internete. Druhý spôsob kontroly činnosti spočíva v sledovaní výsledkov ich práce v reportoch, ktoré obsahujú informácie o žiackej aktivite, výsledkoch a napredovaní triedy.
  • vypracovávanie množstva otázok v rôznych variáciách. Každý žiak dostáva úlohy, ktoré sú mu prispôsobené svojou obťažnosťou a poskytnuté v správnom čase a vhodnom poradí.
  • riešenia všetkých úloh s vysvetlením postupu. Žiaci si tak môžu prejsť spôsob, ktorým sa mali dopracovať k správnej odpovedí, či už odpovedali dobre alebo nie. Pri ťažších úlohách je po prvej nesprávnej odpovedi žiakom poskytnutá rada, ktorá mu môže dopomôcť k zisteniu správnej odpovede.
  • zadávanie domácich úloh. Keďže je Vedomat dostupný on-line, nevyžaduje si žiadnu inštaláciu a dostupný je z akéhokoľvek počítača, tabletu či smartfónu s pripojením na internet. Môžete tak zadávať žiakom domáce úlohy z tém, ktoré ste práve prebrali na vyučovacích hodinách a nestihli si ich precvičiť, alebo zopakovať si úlohy z dávnejšie prebratej témy pred písomnou skúškou. Veľmi jednoduchým spôsobom si môžete overiť, či na domácej úlohe pracovali a aké výsledky dosiahli.
  • sledovanie pokroku žiakov. V reportoch môžete vidieť, na čom a s akým výsledkom jednotliví žiaci pracovali a čo je z vašej strany ešte potrebné dovysvetliť alebo si ešte precvičiť.
  • rýchle zorientovanie sa v prostredí softvéru. Učiteľské aj žiacke prostredie je veľmi jednoducho a efektívne navrhnuté tak, aby ste nestrácali čas komplikovanými nastaveniami a veľmi rýchlo sa tak dostali k podstate – precvičovaniu si učiva, efektívnemu napredovaniu a kontrole. Vedomat napríklad poskytuje možnosť jednoduchého priradenia žiakov do vami vytvorených tried, umožňuje okamžitú zmenu hesla žiakov v prípade jeho zabudnutia, intuitívne vyhľadávanie tém a ďalšie premyslené pomôcky k rýchlej a efektívnej práci. 

Vyskúšajte si benefity Vedomatu na mesiac zdarma

Vedomat si môžete objednať na mesiac zdarma pre ľubovoľný počet žiakov a vyskúšať si prácu s ním na vyučovacích hodinách, možnosť zadávania domácich úloh, sledovania pokroku žiakov a prípadnej nápravy, ak využívaním Vedomatu zistíte, že sa pri určitej téme ešte vyskytli nedostatky vo vedomostiach. V prípade, že máte obavy z práce so softvérom, neváhajte nás kontaktovať a vyžiadať si bezplatné školenie týkajúce sa práce s Vedomatom priamo na vašej škole. Viac informácií získate www.vedomat.sk a info@vedomat.sk.

Pripravujeme tiež bezplatné školenia pre matematikárov týkajúce sa práce s Vedomatom v 8 mestách Slovenska počas februára 2018.

Viac informácií už čoskoro na Školskom portáli. 

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte