7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
labudova
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o radu so zaradením pracovníčky, ktorá má na starosti agendu hmotnej núdze. Bola zaradená podľa do platovej triedy 7, po novom 4. Pri kontrole mi obecný kontrolór vytkol, že ju mám zle zaradenú. Pracovníčka má strednú odbornú školu.
Pracovné činnosti, ktoré vykonáva:
- Vedie evidenciu žiakov v hmotnej núdzi
- Zodpovedá za tvorbu jedálnych lístkov pre žiakov v hmotnej núdzi podľa zásad správnej výživy
- Objednávanie tovaru pre žiakov v HN
- Zodpovedá za vedenie potrebnej písomnej dokumentácie spojenej s desiatami
- Objednávanie školských pomôcok pre žiakov v HN
- Zodpovedá za správnosť výpočtov pri mesačnej uzávierke
- Spolupráca s Úradom práce
- Príprava desiat

Podľa najnáročnejšej práce som ju zaradila do platovej triedy 4.
05 Zabezpečovanie odbornej agendy

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovj triedy

Ak obecný kontrolór skonštatoval, že máte zle zaradenú pracovníčku, tak mal určiť jej správne zaradenie. Ako máte odhadnúť jeho myšlienky. Vy ste ju zaradili do 4. platovej triedy s tým, že ste to takto zvážili a zaradili ste ju podľa Vášho zváženia.

Valéria Hozzová
Zle zaradenie do platovej triedy

Chcela by som sa informovať či je zamestnávateľ povinný vyplatiť rozdiel keď v mojom prípade po necelých 3 rokoch mi uznal, že som bola zle zaradená v platovej triede. Nastúpila som ako učiteľka do MŠ 2.9.2103 ako Bc. v odbore špeciálna pedagogika a bola som zaradená do 7 platovej triedy, V máji 2016 som ukončila maturitnou skúškou SPGŠ - odbor učiteľstvo pre MŠ a až v septembri 2017 ma preradili rovno do 9 triedy. Pani ekonómka chybné zaradenie priznala a dali mi jednorázovo
300 Eur odmenu , nebol urobený žiadny písomný záznam. Bol postup zriaďovateľa správny, nemusí vyplatiť rozdiel?

Maria Pavlikova
Zle zaradenie do platovej triedy

I napriek tomu, že sa pýtate na doplatok platu a nie na zaradenie do platovej triedy, na základe uvedeného Vám patrí zaradenie do 5 platovej triedy.

Valéria Hozzová
Zle zaradenie do platovej triedy

Ďakujem za odpoveď, hoci som zabudla napísať, že som si hneď v máji 2015 dorobila Mgr. v odbore špeciálna pedagogika, a preto vtedy v roku 2015 som dostala rovno zo 7 tú 9 triedu. Teraz som v 6 triede.

Ela745
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
chcela by som sa Vás spýtať, do akej platovej triedy patrím, ak mám Bc. titul - učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra a náuka o spoločnosti a Mgr. titul odbor filozofia, rozširujúce slovenský jazyk a literatúra a doplňujúce pedagogické štúdium. Som prijatá do materskej školy s tým, že si do 2 rokov dokončím vzdelanie pre MŠ. Na základe môjho vzdelania som bola zaradená do 5. platovej triedy. Chcem sa opýtať, či som nemala byť podľa tabuľky zaradená do 6. platovej triedy, ak som nekvalifikovaný učiteľ s 2. stupňom vysokoškolského vzdelania?
Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Na základe vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované vyhláškou, máte byť zaradená do 6. platovej triedy ako začínajúca, rovnako aj po ukončení adaptačného vzdelávania, aj po ukončení nadstavbového štúdia (ÚSO).