4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Marti.ka
Uvádzajúci pedagogický zamestnanec od 01.09.2019

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať ako je to s adaptačným vzdelávaním po novom. Od 01.09.2019 platia tieto podmienky pre uvádzajúceho pedagogického zamestnanca :
1. musí byť zaradený najmenej do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou
2. musí mať absolvované špecializačné vzdelávanie / v prípade, ak už zamestnanec vykonával činnosť
uvádzajúceho pedagogického zamestnanca do 31.08.2025 sa nevyžaduje/
3. musí byť pedagogický zamestnanec zaradený do rovnakej kategórie alebo podkategórie pedagogického
zamestnanca / alebo môže byť?/
Začínajúci pedagogický zamestnanec musí byť od 01.09.2019 zaradený do adaptačného vzdelávania do 5 dní.
Od 02.09.2019 sme zamestnali pedagogických asistentov, ktorých je potrebné zaradiť do adaptačného vzdelávania. Môže činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca vykonávať učiteľ s prvou atestáciou, ktorý už činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca vykonával, aj keď nie je zaradený v rovnakej kategórii? Podľa §28 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z.z. môže byť pedagogický asistent zaradený do najvyššieho kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec a teda nespĺňa podmienku pedagogického zamestnanca s prvou atestáciou. Alebo niečo nechápem správne? Kto teda môže byť uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom pedagogickým asistentom? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Uvádzajúci pedagogický zamestnanec od 01.09.2019

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec musí byť pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou. Keďže ide o pedagogického asistenta, predpokladám, že ide o asistenta učiteľa, jeho uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom bude samozrejme učiteľ. Pedagogického asistenta s prvou atestáciou naše zákony nepoznajú. Netreba to zbytočne komplikovať a hľadať ako je nový zákon komplikovaný, pretože nie je.

Marti.ka
Uvádzajúci pedagogický zamestnanec od 01.09.2019

Ďakujem za rýchlu odpoveď. Ešte jednu otázku. Ako to bude s adaptačným vzdelávaním vychovávateľky v ŠKD? Nemáme vychovávateľku s prvou atestestáciou. Môže aj v jej prípade vykonávať činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca učiteľ s prvou atestáciou, ktorý už činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca vykonával? Ak nie, kto môže túto činnosť vykonávať? Ďakujem.

Marti.ka
Uvádzajúci pedagogický zamestnanec od 01.09.2019

Dobrý deň. Čo sa týka uvádzajúceho pedagogického zamestnanca, pýtala som sa aj na ministerstve a odtiaľ mi prišla od p. Sitarčíka takáto odpoveď : "Uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom pre začínajúceho pedagogického asistenta môže byť učiteľ kontinuálneho vzdelávania. "