3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
cernuskova
zaradanie pedagogického zamestnanca do platovej triedy

Dobrý deň,

zamestnankyňa absolvovala externé 2-ročné štúdium na pedagogickej akadémií v odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, má vyštudovanú VŠ 2. stupeň /Mgr./ sociálna práca. Má ukončené adaptačné vzdelávanie, je zaradená na pozícií asistent učiteľa. Do akej platovej triedy ju mám zaradiť?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického zamestnanca do platovej triedy

Vaša asistentka učiteľa je kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania a zaradíte ju do 5. platovej triedy, pretože vysokoškolské vzdelanie je iné ako požadované.

Gifty
Platová trieda školského psychológa

Dobrý deň,
chcem sa vás opýtať či to platí aj pre školského psychológa a školského logopéda, ktorí boli predtým zaradení ako odborní zamestnanci v CPPPaP a platovej triede dva. Patrí teda aj psychológ či logopéd ktorý bude zamestnaný na základnej škole, do kategórie pedagogický zamestnanec a platová trieda dva? Taktiež by som chcel vedieť čo sa stane ak už mám prvú atestáciu ako odborný zamestnanec a v novom zamestnaní budem zaradení ako pedagogický zamestnanec, bude sa táto atestácia započítavať? A čo s odpracovanými rokmi?