18 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Zuzana24
zaradenie učitelky mš do platovej triedy

Dobrý deň, prosím Vás o radu, pomoc: do akej platovej triedy patrím ak pracujem ako učiteľka v mš 7 rok. Mám ukončené VŠ vzdelanie 2.stupňa v kombinácii učiteľstvo slovenský jazyk a litratúra - pedagogika /štátnu skúšku mám vykonanú aj zo psychológie/, mám ukončenú strednú pedagogickú školu v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo /maturitná skúška/, mám 1.atestáciu pre predprimárne vzdelávanie.
Ďakujem veľmi pekne.
S pozdravom

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky mš do platovej triedy

Ste kvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Vysokoškolské vzdelanie máte iné ako požadované. Vzhľadom na vykonanú prvú atestáciu ste zaradená do kariérového stupňa učiteľka materskej školy s prvou atestáciou do 6. platovej triedy.

Zuzana24
zaradenie učiteľky mš do platovej triedy

Na moje dosianuté vysokoškolské vzdelanie v oblasti pedagogiky sa nevzťahuje vyhláška č. 437/2009 Z. z.?

Zuzana24
Zaradenie učiteľky MŠ do platovej truedy

Pani Pavliková,prosím Vás ešte o informáciu, že ani podľa vyhlášky č.437/2009 Z.z. bod 3 sa nevzťahuje moje VŠ vzdelanie v oblasti pedagogiky?Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky MŠ do platovej triedy

V otázke ste uviedli,, že máte ukončené VŠ vzdelanie 2.stupňa v kombinácii učiteľstvo slovenský jazyk a literatúra - pedagogika a vo vyhláške v bode 3 je uvedené v študijnom odbore pedagogika, špecializácia školská alebo predškolská pedagogika bez doplňujúceho pedagogického štúdia, čo je niečo úplne iné. Alebo neviem, ktorý bod 3 máte na mysli.

Zuzana24
Zaradenie učiteľky MŠ do platovej triedy

Áno,ten bod som mala na mysli. Veď preto Vám píšem lebo mi nie je jasné čo ten bod vo vyhláške zahŕňa. A teda ja nemám školskú pg? Sú odbory na VŠ s názvom školská pg? Čo zahŕňa tá školská pg?Ďakujem.

Tamija
zaradenie do platovej triedy - MŠ

Dobrý deň, prosím Vás o pomoc pri zaradení učiteľky do správnej plat.triedy. Kolegyňa má gymnázium a vysokú školu - mgr (aprobáciu biológia). Nikde neučila, bola na materskej dovolenke.Od septembra začala učiť v materskej škole a tiež začala študovať predškolskú pedagogiku (doplnkové dvojročné štúdium na VŠ). Prosím poradte, do ktorej triedy by mala byť zaradená. Ďakujem.

Maria Pavlikova
zaradenie do platovej triedy - MŠ

Ako začínajúca učiteľka materskej školy bude zaradená do 6. platovej triedy, v ktorej bude zaradená aj po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania. Ďalšie zaradenie závisí od vzdelania, ktoré absolvuje pre učiteľky materskej školy.

Tamija
zaradenie do platovej triedy - MŠ

Ešte si Vás dovolím poprosiť o ďalšiu radu - p- učiteľka má ako strednú školu vyštudovanú Pedagogickú a soc. akadémiu v Leviciach odbor sociálny a výchovný pracovník, potom Bc - predškolská pedagogika a Mgr štúdium - vychovávateľstvo. Má už ukončené aj adaptačné v MŠ. Prosím do akej triedy by mala byť zaradená? Veľmi pekne ďakujem za pomoc.

Maria Pavlikova
zaradenie do platovej triedy - MŠ

Pani učiteľka vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa spĺňa kvalifikačné predpoklady na zaradenie do 6. platovej triedy.

Zuzana24
zaradenie učiteľky mš do platovej triedy

Pani Pavlíková, prosím Vás, čo zahŕňa školská pedagogika v bode 3 vo vyhláške č. 437/2009 Z.z.? S akým pg odborom je školská pedagogika porovnateľná z odborov na VŠ v súčasnosti? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. S pozdravom

Maria Pavlikova
zaradenie učiteľky mš do platovej triedy

Na Vašu otázku Vám neviem a ani nie som kompetentná odpovedať. Ja posudzujem plnenie kvalifikačných predpokladov na jednotlivé činnosti učiteľov a nie obsah študijných programov na vysokých školách a ich porovnávanie. Pri posudzovaní plnenia kvalifikačných predpokladov vychádzam presne z vyhlášky a nedovolím si modifikovať a prispôsobovať názvy študijných odborov a študijných programov.

Mišel
Zaradenie nekvalifikovanej učiteľky v MŠ

Dobrý deň p.Pavlikova,
mam na Vas prosbu ohladne zaradenia do platovej triedy a pracovné zaradenie. Mala by som pracovať ako učiteľka v MŠ. Mám ukončené VŠ vzdelanie II. st. v odbore pedagogika (program vychovávateľstvo a sociálny pedagóg), VŠ I. st - majster odbornej výchovy, SŠ je ekonomická. Som prihlásená na pomat. štúdium učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Moje otázky sú:
1. budem zaradená ako pedagogický zamest. nekvalifikovaný a začínajúci v 6. plat. triede?
Ďakujem veľmi pekne

Maria Pavlikova
Zaradenie nekvalifikovanej učiteľky v MŠ

Pravdepodobne Vás zaradia do 6. platovej triedy s ohľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. Nedalo sa prihlásiť na rozširujúce štúdium predškolskej pedagogiky ? Takto ostanete v 6. platovej triede aj po ukončení učiteľstvo pre materské školy, pretože je to na úrovni ÚSO.

Mišel
Zaradenie nekvalifikovanej učiteľky v MŠ

Ďakujem pani Pavlikova. Hľadala som,ale žiaľ na VŠ som našla len DPŠ dvojročné - čo som si nie istá či pomôže.

Maria Pavlikova
Zaradenie nekvalifikovanej učiteľky v MŠ

Kvalifikovaná budete a riaditelia radšej prijímajú s kvalifikované učiteľky s ÚSO vzdelaním. Akurát nepostúpite v platovej triede.

DanaV
Záhradenie učiteľky do platovej triedy

Dobrý deň. Poprosila by som vás o radu. Do ktorej platovej triedy možno zaradit samostanu učiteľku (ukončené vzdelanie II. Stupňa s ekonomickým zameraním + ukončené pedagogické minimum)? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky do platovej triedy

Vám stačia takéto informácie na zaradenie do platovej triedy. Mne nie.