7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
ja.nka
Phd., PaedDr. - zaradenie do platovej tarify

Dobrý večer,

riešime s kolegyňou dilemu jej zaradenia do platovej tarify
- Mgr. ukončené v roku 2005 + dorobené rozširujúce štúdium matematiky pre II.stupeň
- od októbra 2005 do júna 2008 získaný titul PaedDr. (predškolská a elementárna pedagogika)
- september 2008 titul Phd. (predškolská a elementárna pedagogika)
- k započítanej praxi má 10 rokov

Kolegyňa momentálne učí na ZŠ, na II.stupni matematiku. Prosím, do akej platovej tarify teda spadá? Rátajú sa jej tituly ako náhrady za atestácie? Nájdeme ukotvenie v nejakom zákone? Vopred ďakujeme za vysvetlenie.

Maria Pavlikova
Phd., PaedDr. - zaradenie do platovej tarify

Vaše údaje sú veľmi stručné a predpokladám, že dilemu so zaradením do kariérového stupňa ste riešili už v predchádzajúcom období. Tituly sa nerátajú ako náhrada atestácií, ale absolvované vzdelanie. Na posúdenie náhrady prvej kvalifikačnej skúšky za rozširujúce štúdium matematiky je dôležitá pedagogická prax k 31. 10. 2009. Ak by ste chceli uplatniť v predchádzajúcom období § 27 ods. 5 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. je zasa na posúdení, či vysokoškolské štúdium tretieho stupňa súvisí s jej odborom jej činnosti. Rovnako to platí aj pri uplatnení § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z.

ja.nka
Phd., PaedDr. - zaradenie do platovej tarify

Dakujem krasne p. Pavlikova za odpoved.

ivana316
Zaradenie do krarierového stupňa s 2. atestáciou?

Prosím vás, ako je to so zaradením pedagogického zamestnanca s tretím stupňom VŠ do kariérneho stupňa s 2. atestáciou. podľa nového zákona 138/2019? tam píšu že do karier. stupňa s 2 atestáciou bude zaradený ten, kto získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v ďalšom študijnom odbore... ako si to mám vysvetliť , ako v "ďalšom študijnom odbore?" akože získanie 2. titulu tretieho stupňa v príbuznom odbore?, neviem z toho vyjsť, vďaka za info
a podotázka? už neplatí teda zaradenie do karier. pozície podľa 317/2009?
ďakujem moc za informácie a vysvetlenie

Maria Pavlikova
Zaradenie do kariérového stupňa s 2. atestáciou?

Od 1. 9. 2019 zaraďujeme pedagogických zamestnancov do kariérových stupňov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon č. 317/2009 Z. z. je od 1. 9. 2019 zrušený. Ak ste boli do 31. 8. 2019 zaradená podľa zákona č. 317/2009 Z. z. do 9. platovej triedy, teda ako pedagogický zamestnanec s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa a s pedagogickou praxou viac ako šesť rokov, toto zaradenie v súlade s § 87 ods. 11 ostane zachované aj po 1. 9. 2019. Ak ste boli zaradená do 8. platovej triedy ako pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, tak takto ste prešli aj od septembra 2019. Ale za jedno vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa už nepostúpite do vyššej platovej triedy. Rozdiel od 1. 9. 2019 je v tom, že za vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa možno „uznať“ iba jednu atestáciu, preto je v § 30 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. napísané .... v ďalšom študijnom odbore.

Mika
Zaradenie do platovej triedy

Prosím Vás, ako mám postupovať u zamestnanca, ktorý nastúpil do zamestnania až v januári 2020. V roku 2011 ukončil vysokoškolské štúdium v magisterskom študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika. V roku 2016 ukončil vysokoškolské štúdium v doktorandskom študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika a bol mu udelený akademický titul PhD. V predchádzajúcom zamestnaní, ktoré ukončil 26.11.2019 bol zaradený po 3 rokoch pedagogickej praxe do 8. platovej triedy. Ako ho mám zaradiť, ak k nám nastúpil v januári 2020 a má 3 roky 286 dní pedagogickej praxe, celková započítaná prax 6 rokov 286 dní, z toho 3 roky doktorandské štúdium a podľa zákona č. 138/2019 Z.z. nespĺňa podmienku zaradenia v kariérovom stupni samostatný učiteľ 5 rokov. Berie sa do úvahy už zaradenie z predchádzajúceho zamestnania do 8. platovej triedy aj u nás, alebo postupujeme podľa nového zákona a až po tých 5 rokoch zaradenia ako samostatný mu bude patriť 8. platová trieda? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

V prechádzajúcom zamestnaní postupovali po troch rokoch pedagogickej praxe podľa § 27 ods. 5 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. a od 1. 9. 2019 uplatnili § 87 ods. 11 zákona č. 138/2019 Z. z. V januári 2020 budete pokračovať ako by pokračoval predchádzajúci zamestnávateľ a zaradíte ho do 8. platovej triedy.