2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Alena Gmucová
Atestácia a kredity

Dobrý deň, ak vykonal 03.02.2020 zamestnanec I. atestáciu a na osvedčení má napísané, že ju vykonal v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. a nezúčastnil sa prípravného atestačného vzdelávania, stráca 60 kreditov, alebo nie? Ďakujem

Maria Pavlikova
Atestácia a kredity

Váš zamestnanec vykonal atestáciu v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z., čo v podstate znamená, že obhajoval atestačnú prácu. Po predložení osvedčenia sledujete, či bol 5 rokov zaradený v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec, aby splnil podmienku zradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. Kreditový príplatok, ktorý ste mu vyplácali do 31. 8. 2019 sa od 1. 9. 2019 pretransformoval na príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. a budete ho vyplácať do 31. 8. 2026.