2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Marta Kolumberova
zaradenie do plat.triedy

Dobrý deň p. Pavlíková,
prosím Vás o usmernenie:
1/ Učiteľ ZUŠ - má ukončenú strednú školu v inom odbore - zaradený do 4 plat. triedy. Teraz ukončil konzervatórium 4. ročník a zároveń ukončil aj adaptačné vzdelávanie. Patrí mu preradenie do 5 PT a bude sa považovať za kvalifikovaného do ukončenia vyššieho odborného vzdelania - t.j. po dobu ďalších 2 rokov?
2/ Učiteľka ZUŠ - tiež ukončená stredná škola v inom odbore - zaradená do 4. platovej triedy. Teraz ukončila adaptačné vzdelávanie a ukončí 1. stupeň vysokoškolského vzdelania tiež v inom odbore. Preradenie do 5 PT jej bude patriť až po ukončení vysokošk. vzdelania 1 stupňa?

Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
zaradenie do plat.triedy

Obidve učiteľky sú nekvalifikované. Pri vzniku prvého pracovného pomeru v školstve ste im dali podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č.138/2019 Z. z. splniť kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru. Zaradené sú počas adaptačného vzdelávania do kariérového stupňa začínajúci do 4. platovej triedy. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania ich preradíte v súlade s § 83 ods. 4 uvedeného zákona do piatej platovej triedy a podľa toho, aké vzdelanie počas tejto doby výnimočného zaradenia získajú, prehodnotíte ich zaradenie. Ak budú aj naďalej nekvalifikované, tak budete postupovať podľa § 83 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. Vzdelanie musia získať do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru v školstve.