8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
skola55
Kvalifikácia pre AJ - základná škola II. stupeň

Dobrý deň.
Kandidátka na učiteľa II. stupňa ZŠ - predmet AJ, má ukončené (ukončené v r. 1991): Ing. štúdium (neučiteľské), a v zahraniční v roku 1992 ukončila
The English Language Institute, Youngstown Ohio, USA- angličtina pre cudzincov; a:
ELI/ ESL angličtina pre cudzincov na University of Pittsburgh, Pittsburgh Pennsylvánia, USA (8 mesačné štúdium - úroveň na certifikáte: hight intermediate intensive course in english).
Je kvalifikovaná na výučbu AJ?
Vopred ďakujem za posúdenie.

skola55
doplnok

Kvalifikácia pre AJ - základná škola II. stupeň:
Ešte by som doplnil, že daný uchádzač má doklady o ukončení školy v zahraničí:
Postgraduálne štúdium na Youngstown State University, Ohio, Civil and Environmental engineering
Postgraduálne štúdium na Youngstown State University, Ohio, USA, odobr Construction management.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia pre AJ - základná škola II. stupeň

Vzdelanie získané v zahraničí si musí dať uchádzačka o zamestnanie nostrifikovať na MŠVVaŠ SR, stredisko na uznávanie dokladov. V rozhodnutí bude mať uvedené akého vzdelaniu na Slovensku zodpovedá jej jazykové vzdelanie a podľa toho posúdite, či je kvalifikovaná alebo nie je v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.

Alena Gonosová
Kvalifikácia

Môžem sa spýtať? Mam ukončené neučiteľské štúdium v študijnom odbore pedagogika na Filozofickej fakulte a vykonala som všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z nemeckého jazyka na úrovni c1. Môžem učiť nemecký jazyk na druhom stupni ZŠ? Ďakujem

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Ak Vaše vzdelanie je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a máte vykonanú všeobecnú štátni skúšku na štátnej jazykovej škole ste kvalifikovaná na vyučovanie cudzieho jazyka.

Alena Gonosová
Kvalifikácia

Áno mám vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (magisterské). A všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z nemeckého jazyka. Len podľa tej novej vyhlášky nie je jasné či som kvalifikovaná na vyučovanie nemeckého jazyka.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Vaše vzdelanie je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa neučiteľské a máte vykonanú všeobecnú štátnu skúšku na štátnej jazykovej škole, tak ste kvalifikovaná na vyučovanie cudzieho - nemeckého - jazyka, a to v súlade s novou vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, III. diel, IV. časť strana 59, bod 1.

Alena Gonosová
Kvalifikácia

Ďakujem veľmi pekne za Vašu odpoveď.