4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
bernolaka
Nekvalifikovaný asistent učiteľa

Dobrý deň, prosím o radu pri zaradení zamestnanca s nasledujúcim vzdelaním:
Gymnázium, 1. VŠ: Univerzita Mateja Bela Fakulta prírodných vied BB, geografia a kartografia informačné systémy - titul Mgr.
druhá VŠ: Žilinská univerzita, Fakulta špeciálne inžinierstvo titul Ing.
a DPŠ 2011/2012 zamerané na výchovno-vzdelávaciu činnosť (všeobecná pedagogika, psychológia, didaktika ekonomických predmetov.
Potenciálna zamestnan. nikdy neučila a pracovala cca 20 rokov ako profesionálny vojak.

Na škole bude na skrátený úväzok pracovať ako asistent učiteľa a na druhý skrátený úväzok ako učiteľ na II. st. technika.
Prosíme Vás o pomoc so zaradením ako je to s adaptačným vzdelaním a podobne.
Vaša odpoveď určite pomôže aj ostatným.
Vďaka a všetko dobré. ZM

Maria Pavlikova
Nekvalifikovaný asistent učiteľa

Asistent učiteľa je kvalifikovaný. Zaradíte ho do 5. platovej triedy ako začínajúceho. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania, ktoré absolvuje ako učiteľ (platiť bude pre obidve kategórie). Ako učiteľ techniky je nekvalifikovaný, pretože ani jedna vysoká škola nie je technického zamerania. DPŠ na vyučovanie ekonomických predmetov tiež nie je vhodnou DPŠ. Ako učiteľa ho zaradíte ako začínajúceho a do adaptačného vzdelávania. Po jeho úspešnom ukončení, ho zaradíte do 7. platovej triedy. Pri vzniku pracovného pomeru mu dáte podmienku získať kvalifikačný predpoklad podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. a budete sledovať jeho absolvovanie.

bernolaka
zaradenie

Pani Pavlíková ďakujem za odpoveď, len či som správne pochopila, asistenta zaradím do 5PT po absovovaní adaptačného bude v 6PT a ako učiteľa techniky ho pri nástupe zaradím do 6PT a po ukončení adap. ho zaradím do 7PT? Samozrejme, že pri vzniku mu dáme podmienku získať kvalifikačný predpoklad.
ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie

Tak som Vám to napísala. Učiteľ bude tak zaradený max. do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru, v súlade s § 83 os. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. Ak nezíska kvalifikačný predpoklad klesne do 6. platovej triedy.