2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
jarkos
zaradenia asistenta učiteľa

Dobrý deň
prosím do akej platovej triedy bude zaradený asistent učiteľa, ak má nasledovné vzdelanie:
1. SŠ - Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice - odbor kultúrno-výchovný pracovník
2. VŠ - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - odbor kulturológia - ukončené I. a II. stup. - Mgr.
3. Súkromná stredná odborná škola pedagogická - odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
adaptačné vzdelávanie má ukončené.

ďakujem

Pekný deň

Maria Pavlikova
Zaradenia asistenta učiteľa

Asistent učiteľa je kvalifikovaný na úrovni úplného stredného vzdelania. Patrí mu zaradenie do 5. platovej triedy. Ak má podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. získať pedagogickú spôsobilosť v vysokoškolskému vzdelaniu, tak ho zaradíte v súlade s § 83 ods. 4 uvedeného zákona do 6. platovej triedy.