4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Meska
6% za rozširujúce štúdium

Dobrý deň, zamestnankyňa nastúpila na rozširujúce štúdium učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v 21.9. 2018 a ukončila 24.8.2020. Patrí tejto zamestnankyni 6% príplatok za rozširujúce štúdium? Lebo podľa § 87 bod 7 a podľa § 14e bod 1 ods.a/ by jej to patrilo, či sa to zmenilo? Ďakujem

Maria Pavlikova
6% za rozširujúce štúdium

Ak bolo rozširujúc štúdium zahrnuté v pláne profesijného rozvoja a v pláne vzdelávania, tak by príplatok za rozširujúce štúdium v súlade s § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. mal byť vyplácaný. Táto oblasť nebola novelizovaná.

Meska
6% za rozširujúce štúdium

Ďakujem, ale ešte sa chcem opýtať, keď majú vyplácaný kreditový príplatok za profesijný rozvoj podľa §32g - 12% max.? Ten platí do roku 2026 a za rozširujúce štúdium platí 7 rokov. Treba im dať nejaké osvedčenie, aby potom mohli pokračovať vo vyplácaní príplatku do roku 2027 alebo ako to riešiť? Ďakujem

Maria Pavlikova
6% za rozširujúce štúdium

Ak sa zamestnancovi vypláca príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 12 %, tak v zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona sa nevypláca. Avšak tento príplatok sa prizná podľa § 14e zákona od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec požiadal o priznanie príplatku za profesijný rozvoj. Ak požiada, dáte mu stanovisko, že má vyplácaný príplatok podľa § 32g zákona a podľa usmernenie ministerstva školstva ďalší príplatok za profesijný rozvoj sa mu nevypláca. Do roku 2026 je ešte dosť času.
https://www.minedu.sk/data/att/15260.pdf