4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Melánia Gribová...
Platová trieda
Melánia Gribová...
Platová trieda

Dobrý den, prosím Vás, do akej platovej triedy mám byt zaradená? Som riaditeľka v materskej škole. Mám strednú prdagogicku školu, V roku 2015 Bc učiteľstvo profesijných predmetov. V roku 2016 prvú atestáciu, v roku 2018 Mgr.ucitelstvo ekonomickych predmetov a 2020 rozširujúce štúdium UMB v BB predprimárne vzdelávanie. Ďakujem

Maria Pavlikova
Platová trieda

Na učiteľstvo ekonomických predmetov musí nadväzovať doplňujúce pedagogické štúdium a až následne rozširujúce štúdium predprimárnej pedagogiky. V prípade, že rozširujúce štúdium predprimárnej pedagogiky máte skončené, možno to považovať za splnenie kvalifikačných predpokladov na činnosť učiteľky materskej školy. To by malo za následok zaradenie do kariérového stupňa samostatná učiteľka na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a do 7. platovej triedy Požadovanú pedagogickú prax máte, ale atestáciu, ktorú ste vykonali pravdepodobne nadväzujúcu na úplné stredné odborné vzdelania Vám nemožno uznať ako atestáciu k vysokoškolskému vzdelaniu. Vaše informácie sú príliš všeobecné a moje domýšľanie nemusí byť správne. Na riaditeľku materskej školy je postačujúce aj úplné stredné odborné vzdelanie a prvá atestácia, čomu zodpovedá zaradenie do 6. platovej triedy.

Luisa
Zaradenie do plat. triedy podla novej vyhlasky z 01/2020

Dobrý deň, ak mám ukončené vzdelanie 1.stupna v odbore a programe predskolska a elementárna pedagogika(2013), a momentálne nastupujem na magisterske studium v odbore - ucitelstvo a pedagogicke vedy, program - ucitelstvo pre primarne vzdelavanie. Bude mi tento Mgr.titul uznany aj v MS? Do akej platovej triedy budem zaradená, momentalne som v 6.platovej triede. Dakujem