2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
martina0607
Zaradenie učiteľky ZŠ do PT

Dobrý deň, prosím Vás o stanovisko k zaradeniu učiteľky ZŠ, ktorá má ukončenú VŠ II. stupňa, študijný program: špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, študijný odbor: špeciálna pedagogika.
Jej úväzok je rozdelený takto: 12 hodín v špeciálnej triede a 11 hodín+2 nadčasové v bežnej triede. Je jej zaradenie do PT 7 prac. trieda 1 správne? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky ZŠ do PT

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č.1 a príloha č. 2. Nepíšete, na ktorom stupni základnej školy učí. Ak učí na prvom stupni bežnej školy, tak jej vzdelanie ako kvalifikačný predpoklad v 1. diele v II. časti uvedené nie je. Ak jej vzdelanie je uvedené v 2. diele v II. časti v bode 4 je dôležité, či je absolvované v odbore zameranom na učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy. V tom prípade by bolo vhodnejšie zaradiť ju ako kvalifikovanú do 7. platovej triedy, pracovná trieda dva. Polovica odpovede vychádza len z domnienky plnenia kvalifikačného predpokladu.