2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
atachment
príplatok za zmennosť

Prosím o informáciu k príplatku za zmennosť.
Ako je to v prípade, ak zamestnanec je na materskej a vystavujeme nové oznámenie o funkčnom plate k 1.1., patrí mu ešte príplatok za zmennosť?
Prípadne je celý polrok na PN (PN pokračuje aj v ďalšom roku a nastupuje na MD) patrí mu príplatok za zmennosť?

Ďakujem za informáciu

Maria Pavlikova
Príplatok za zmennosť

Ak vypracovávate nové oznámenie o výške a zložení funkčného platu od 1. 1. 2021 z dôvodu zvýšenia platovej tarify, nie je potrebné upravovať ostatné zložky platu, pretože zákon č. 553/2003 Z. z to neukladá. Ak je Vaša zamestnankyňa práceneschopná alebo pôjde na materskú dovolenku, plat jej nevyplácate, takže nedochádza k čerpaniu mzdových prostriedkov. A nové oznámenie o plate bude mať pripravené k okamihu nastúpenia do pracovného pomeru po ukončení jeho prerušenia.