4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Mela
Kvalifikovaný učiteľ informatiky

Dobrý deň,

zamestnankyňa má ukončenú Ekonomickú univerzitu a DPŠ.
Má tieto štátne skúšky:
Manažment ľudských zdrojov, inovačný manažment
Nástroje obchodnej politiky
Manažment obchodnej firmy, distribučný manažment

a z DPŠ:
Všeobecná pedagogika
Psychológia
Didaktika odborných ekonomických predmetov.

Získala pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie odborných ekonomických predmetov na strednej škole.

Počas štúdia absolvovala didaktiku aplikovanej informatiky.

Môže byť kvalifikovaná na predmet informatika, aplikovaná informatika na strednej odbornej škole?

Ďakujem.

Maria Pavlikova
Kvalifikovaný učiteľ informatiky

Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie jednotlivých predmetov na jednotlivých druhoch škôl sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. , príloha č. 1. Na vyučovanie informatiky v prílohe č. 1, 1. diel, IV. časť, napr. bod 8, 32 alebo 59 podľa zamerania školy. Podľa môjho názoru je kvalifikovaná na vyučovanie niektorých ekonomických predmetov, ale nie informatiky

Gabriel Stromp
Kvalifikovaný učiteľ informatiky

Dobrý deň.
Čítam zákon 138/2019 ...... kde je :
Pedagogický zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec, ak:
vykonával pracovnú činnosť v kategórii odborného zamestnanca najmenej päť rokov,...
Keď som vykonával v odbore Informatika viac ako 20 rokov a s potvrdením o tom že vo funkcii inštruktor , mentor, trénoval nových kolegov v odbore informatika , môže mu byť uznaná prax tých 5 rokov ktorý stanovuje zákon ? Konkrétne učím už 2. školský rok informatiku a mám priznaný 7. plat triedu . Nemôžem mať vyššiu plat triedu , respektíve byť uznaný ako plne kvalifikovaný učiteľ informatiky . Keď celý život sa venujem Informatike a v odbore , tak nerozumiem nepriznaniu sa príslušnej hodnosti . Ďakujem za usmernenie .

Maria Pavlikova
Kvalifikovaný učiteľ informatiky

Dobrý deň,
to čo uvádzate sa týka iného problému, teda ak odborný zamestnanec prechádza z kategórie odborných zamestnancov do kategórie pedagogických zamestnancov. Ak máte priznanú 7. platovú triedu, ste plne kvalifikovaný učiteľ zaradený do kariérového stupňa samostatný učiteľ. Vyššiu platovú triedu môžete mať po vykonaní prvej atestácie. Vašu odbornú prax pre zvýšenie platovej tarify Vám určite zamestnávateľ priznal. V školstve sa hodnosti neprideľujú.